Къща на достойнството за домашните работници

Домашните работници, определени на ниво ЕС под термина „работници в областта на личните и домакинските услуги (PHS)“, възлизат на приблизително 9.5 милиона в Европа, което представлява почти 5% от общата заетост в ЕС-27. Съставени предимно от жени, те са неразделна част от икономиката на грижите. Те работят всеки ден, за да ни дадат възможност да се насладим на приличен баланс между професионалния и личния живот, да се върнем у дома в чиста среда и да посрещнем грижите за любимите ни хора. И все пак често им липсва признание в повечето държави-членки, лишени са от основните права на работниците включително стандарти за здраве и безопасност и колективно договаряне, и не се възползват от социално осигуряване и социална защита.

С кампанията „Къща на достойнството за домашните работници“ EFFAT, Европейската федерация на профсъюзите на храните, селското стопанство и туризма, определи какво реално може да направи ЕС, за да промени ужасната реалност. Защото домашният труд си е труд и трябва да се цени.

Клипове

връзка

Цифри

 

 

 

 

 

Приоритети

Снимки и препоръки

Къща на достойнството за домашните работници в Европа | Flickr

Изградете своя Дом на достойнството

House Of Dignity A3
Къща на достойнството А4

Позиционна хартия
Изисквания на EFFAT: Какво може да направи ЕС, за да подобри условията на домашните работници  
Позиция на EFFAT относно стратегията на ЕС за грижа

Следвайте и се присъединете към разговора:
#КъщаНаДостойнството