Български Čeština‎ Dansk Deutsch English Español Ελληνικά Français Hrvatski Italiano Magyar Maltese Nederlands Norsk bokmål Polski Português Русский Română Slovenščina Svenska

Къща на достойнството за домашните работници

Домашните работници, определени на ниво ЕС под термина „работници в областта на личните и домакинските услуги (PHS)“, възлизат на приблизително 9.5 милиона в Европа, което представлява почти 5% от общата заетост в ЕС-27. Съставени предимно от жени, те са неразделна част от икономиката на грижите. Те работят всеки ден, за да ни дадат възможност да се насладим на приличен баланс между професионалния и личния живот, да се върнем у дома в чиста среда и да посрещнем грижите за любимите ни хора. И все пак често им липсва признание в повечето държави-членки, лишени са от основните права на работниците включително стандарти за здраве и безопасност и колективно договаряне, и не се възползват от социално осигуряване и социална защита.

С кампанията „Къща на достойнството за домашните работници“ EFFAT, Европейската федерация на профсъюзите на храните, селското стопанство и туризма, определи какво реално може да направи ЕС, за да промени ужасната реалност. Защото домашният труд си е труд и трябва да се цени.

Клипове

връзка

Цифри

 

 

 

 

 

Приоритети

Снимки и препоръки

Къща на достойнството за домашните работници в Европа | Flickr

Изградете своя Дом на достойнството

House Of Dignity A3
Къща на достойнството А4

Позиционна хартия
Изисквания на EFFAT: Какво може да направи ЕС, за да подобри условията на домашните работници  
Позиция на EFFAT относно стратегията на ЕС за грижа

Следвайте и се присъединете към разговора:
#КъщаНаДостойнството