Блерина

#FutureofCAP: Пленарната сесия на ЕП дава първа важна победа за правата на работниците

#FutureofCAP: Пленарната сесия на ЕП дава първа важна победа за правата на работниците

След цяла седмица на интензивни дебати и сесии за гласуване, пленарната зала на Европейския парламент прие днес следобед своите доклади относно трите законодателни предложения, определящи бъдещето на общата селскостопанска политика. Евродепутатите подкрепиха решаващо дългогодишно EFFAT ...

Здраве и безопасност: По-добра защита на работниците

Здраве и безопасност: По-добра защита на работниците

Всяка година хиляди работници умират в европейското земеделие, стотици хиляди са ранени и много се разболяват. Нашите отрасли все още са най-опасните от всички индустрии по света и в Европа. EFFAT и неговите синдикати потвърждават важността на ...

Платформа за недеклариран труд: недеклариран труд в селското стопанство

Европейската платформа за борба с недекларирания труд събира съответните участници, участващи в борбата с недекларирания труд. EFFAT успя да включи в тази платформа различни дейности, както и интервенции от своите сектори. Например, любезно намерете тук ...

Консултация по ОСП

През цялата пролет Европейската комисия провежда публична консултация за реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП). EFFAT призовава своите членове да участват активно в консултациите, за да посочат, че нуждите на селскостопанските работници са до ...