Липсата на умения и работна ръка се отразява силно на сектора на хотелиерството. За да се преодолеят предизвикателствата, EFFAT и HOTREC са съгласни, че социалният диалог и колективното договаряне могат да бъдат използвани като част от решението, а именно чрез: договаряне на заетостта...