За инициативата и доклада

Селскостопанският сектор и хранително-вкусовата промишленост се променят, тъй като те трябва да отговорят на предизвикателствата в областта на околната среда, здравето на хората и в света.

Тази основна промяна прогресивно оказва влияние върху работните места и уменията, както ги познаваме в момента, и повдига много въпроси за настоящата и бъдеща роля на синдикатите и представителите на работниците в хранително-вкусовата промишленост и селското стопанство.

С финансовата подкрепа на комисията на ЕС секторите за храни и напитки EFFAT и селското стопанство са работили с консултанти, Areté Research & Consulting in Economics, за да позволят на профсъюзите на храните и селското стопанство да имат необходимите инструменти, за да допринесат за изготвянето на политиките на ЕС, по-специално в областта на екологизирането на икономиката, създаването на работни места и намирането на работни места, качеството на работа, уменията и достойната работа.

EFFAT
Avenue Louise 130a, 1050 Брюксел
Т: +32 2 218 77 30 | F: +32 2 218 30 18
effat@effat.org