Приложение на EFFAT CEFS VP / 2019/001/0006: Трансформираща се европейска захарна индустрия. Нови и по-добри работни места в конкурентна, иновативна и устойчива индустрия.

Февруари 17, 2020 | Покана за търг

Бихме искали да Ви информираме, че EFFAT и CEFS, социални партньори на ниво ЕС в захарната индустрия, публикуват покана за експертиза. Моля, вижте приложеното.

Всички оферти трябва да доставят офертата си с препоръчана поща и по електронна поща на:

Кристиян Брагасън
EFFAT
Avenue Louise 130A Bte 3
1050 Брюксел
Белгия
Мейл: k.bragason@effat.org

Джъстин Ришел
CEFS
Авеню де Тервурен 182
B-1150 Брюксел
Белгия
Мейл: justine.richelle@cefs.org

Крайният срок е до 23 март.

За допълнителна информация, моля изпратете имейл до effat@effat.org цитирайки следната справка: VP / 2019/001/0006

Проект VP2019 001 0006 Тръжна спецификация

Следвайте ни

Прочетете последния ни бюлетин

Кампании


Congress 2019