селско стопанство

Европа наброява един милион земеделски работодатели, които осигуряват работа на над 7 милиона работници. С 15 милиона земеделски стопанства, в които работят над 40 милиона души, селскостопанският сектор допринася жизненоважно за здравословното хранене и все още играе ключова роля в икономическите, екологичните и социалните политики в Европа. Дейностите на EFFAT в селскостопанския сектор включват насърчаване на устойчива обща селскостопанска политика (ОСП), защита на заетостта и справедливо заплащане в селските райони и по-нататъшно развитие на социалния диалог с цел подобряване на условията на труд в този сектор.

Политически секретар: Иван Иванов – i.ivanov@effat.org
Президент: Валентина Васильонова (FNSZ, България)
Вицепрезиденти: Emilio Térron Ruiz (FICA-UGT, Испания) & Riikka Vasama (TEOLLISUUSLIITTO, Финландия)

Оценката на ЕС за глифозат не успява да признае ключовия механизъм, който може да доведе до рак

Оценката на ЕС за глифозат не успява да признае ключовия механизъм, който може да доведе до рак

На 7 септември EFFAT, заедно с други 15 членове на Европейската коалиция Stop Glyphosate, EFFAT изпрати отворено писмо до комисаря по здравеопазването Кириакидес, за да подчертае, че единствено въз основа на доказателства за рак, глифозатът, най-използваният хербицид в света, не...

Възмущение, тъй като EFSA отново дава „зелена светлина“ на глифозат въпреки пропуските в данните и нерешените проблеми

Възмущение, тъй като EFSA отново дава „зелена светлина“ на глифозат въпреки пропуските в данните и нерешените проблеми

Европейският орган за безопасност на храните (EFSA) днес даде шокиращи положителни съвети да се продължи напред с удължаването на употребата на най-широко използвания в Европа хербицид глифозат въпреки поредица от пропуски в данните и нерешени проблеми. В заключенията си се подчертава, че...

Дайте на всяко дете правилните инструменти, за да процъфтява – Прекратете детския труд

Днес - 12 юни 2023 г. - отбелязваме Световния ден за борба с детския труд. Днес все още имаме 160 милиона работещи деца по света. 70 процента от целия детски труд е в селското стопанство. Това са 112 милиона деца, работещи в селското стопанство...

Подизпълнителски вериги и трудови посредници: EFFAT призовава за обвързваща инициатива на ЕС

Подизпълнителски вериги и трудови посредници: EFFAT призовава за обвързваща инициатива на ЕС

Брюксел, 31 май 2023 г.: По случай конференцията на EFFAT Мобилни работници и работници мигранти: Какъв е пътят напред за тяхната защита в Европа? EFFAT повтаря своя призив за нова приобщаваща визия на ЕС за трудовата мобилност и миграцията и призовава за обвързваща инициатива на ЕС...

Излезе докладът за цифровизацията и професионалното обучение в селското стопанство

Експертният доклад „Дигитализация и професионално обучение в селското стопанство“ има за цел да предостави полезна информация за състоянието на дигитализацията в селското стопанство. Изготвен от Forum Social Innovation (FSI) от името на EFFAT, докладът включва информация за въздействието...

Справедлив преход, който дава резултати за работещите хора: EFFAT дава своите препоръки за действие

Справедлив преход, който дава резултати за работещите хора: EFFAT дава своите препоръки за действие

Доказателствата, че последиците от изменението на климата са сериозни и потенциално катастрофални, не са под въпрос. Ние сме на опасен път, който може да доведе до необратими промени в климатичните системи на Земята. Обръщането на тази тенденция е жизненоважно за нашата планета, за бъдещето...

Season@Work: Ново приложение и уебсайт на EFFAT предоставят достъп до права на хиляди европейски земеделски работници в Европа

Season@Work: Ново приложение и уебсайт на EFFAT предоставят достъп до права на хиляди европейски земеделски работници в Европа

Тепърва започва новият сезон на лятна реколта. Хиляди мобилни, сезонни и мигрантски работници ще се насочат към европейските полета, осигурявайки храна за всички нас. Въпреки това, докато извършват основна работа, на много от тях ще им липсва важна информация за...

Европейските социални партньори в селското стопанство настояват за ратифициране на ILO #C184

Европейските социални партньори в селското стопанство настояват за ратифициране на ILO #C184

Европейските социални партньори в селското стопанство EFFAT и GEOPA-COPA, представляващи интересите на работниците и работодателите в сектора, се обявиха в един глас за необходимостта от съвместна работа за ратифицирането на Конвенция 184 на МОТ за безопасност и здраве в селското стопанство...

286 организации призовават председателя на Комисията да се придържа към графика на Закона за устойчивата хранителна система

286 организации призовават председателя на Комисията да се придържа към графика на Закона за устойчивата хранителна система

Политическата съпротива срещу политиките за устойчиви храни заплашва да провали процеса за закон на ЕС за устойчиви хранителни системи. На този фон EFFAT заедно с други 285 организации издадоха отворено писмо, призоваващо председателя на Европейската комисия Урсула...

Следвайте ни

FacebookYoutubeInstagramLinkedin
Прочетете последния ни бюлетин

Кампании


Congress 2019