Български Čeština‎ Dansk Deutsch English Español Ελληνικά Français Hrvatski Italiano Magyar Maltese Nederlands Norsk bokmål Polski Português Русский Română Slovenščina Svenska

селско стопанство

Европа наброява един милион земеделски работодатели, които осигуряват работа на над 7 милиона работници. С 15 милиона земеделски стопанства, в които работят над 40 милиона души, селскостопанският сектор допринася жизненоважно за здравословното хранене и все още играе ключова роля в икономическите, екологичните и социалните политики в Европа. Дейностите на EFFAT в селскостопанския сектор включват насърчаване на устойчива обща селскостопанска политика (ОСП), защита на заетостта и справедливо заплащане в селските райони и по-нататъшно развитие на социалния диалог с цел подобряване на условията на труд в този сектор.

Политически секретар: Arnd Spahn - a.spahn@effat.org
Президент: Валентина Васильонова (FNSZ, България)
Вицепрезиденти: Emilio Térron Ruiz (FICA-UGT, Испания) & Riikka Vasama (TEOLLISUUSLIITTO, Финландия)

286 организации призовават председателя на Комисията да се придържа към графика на Закона за устойчивата хранителна система

286 организации призовават председателя на Комисията да се придържа към графика на Закона за устойчивата хранителна система

Политическата съпротива срещу политиките за устойчиви храни заплашва да провали процеса за закон на ЕС за устойчиви хранителни системи. На този фон EFFAT заедно с други 285 организации издадоха отворено писмо, призоваващо председателя на Европейската комисия Урсула...

Стратегията на ЕС за горите за 2030 г. трябва да подкрепи силно социално измерение

Стратегията на ЕС за горите за 2030 г. трябва да подкрепи силно социално измерение

EFFAT, заедно с industriAll Europe и Европейската федерация на работниците в строителството и дървообработването (EFBWW), прие съвместна позиция относно новата стратегия на ЕС за горите за 2030 г. С тази позиция синдикалните федерации имат за цел да представят набор от общи профсъюзни.. .

Първа група държави се подготвят за социална обусловеност през 2023 г

Първа група държави се подготвят за социална обусловеност през 2023 г

EFFAT предлага пропорционална и ефективна система за санкциониране, за да се използва пълният потенциал на социалните условия През 2023 г. Австрия, Франция и Италия доброволно ще въведат социалните условия в новата Обща селскостопанска политика (ОСП), която от 2025 г. ще бъде...

Искане за забрана в целия ЕС на износа на пестициди, забранени в Европа

Искане за забрана в целия ЕС на износа на пестициди, забранени в Европа

За да защити здравето и околната среда на европейците, ЕС забрани или строго ограничи употребата на много опасни химикали. Освен това тази Европейска комисия и нейният ангажимент в Стратегията за устойчивост на химикалите да защитава здравето на хората и...

Световен ден срещу детския труд 2022 г. || 169 милиона деца са отказали правото си на детство

Световен ден срещу детския труд 2022 г. || 169 милиона деца са отказали правото си на детство

На 12 юни, Световния ден срещу детския труд, няма какво да празнуваме, тъй като виждаме шокиращо нарастване на броя на работещите деца. Напредъкът в премахването на детския труд вече се забавя преди пандемията COVID-19 и МОТ и УНИЦЕФ сега прогнозират, че...

Класификация на глифозат на ECHA: отричане на науката и незачитане на правото на ЕС

Класификация на глифозат на ECHA: отричане на науката и незачитане на правото на ЕС

Европейската агенция по химикали (ECHA) реши да запази съществуващата класификация на глифозата: токсичен за водните организми, но все още няма класификация като канцероген, въпреки дори по-силните научни доказателства, отколкото през 2015 г., когато Международната агенция на СЗО за...

76 Организациите настояват за точни публични данни за употребата на пестициди в цяла Европа.

76 Организациите настояват за точни публични данни за употребата на пестициди в цяла Европа.

76 организации обединиха сили, за да изразят дълбоката си загриженост относно посоката, в която поемат преговорите в рамките на тристранните срещи по реформата на регламента за селскостопанската статистика и призоваха държавите-членки да подкрепят предложенията на Европейския парламент...

Социалните партньори стартират онлайн инструмента за интерактивна оценка на риска (OiRA) в селскостопанския сектор

Социалните партньори стартират онлайн инструмента за интерактивна оценка на риска (OiRA) в селскостопанския сектор

Днес представители на Европейските социални партньори в селското стопанство, Европейската федерация на синдикатите по храните, земеделието и туризма (EFFAT) и Групата на работодателите на професионалните земеделски организации в Европейския съюз (GEOPA) официално...

#Farm2Fork Strategy: EP потвърждава амбициозната визия. Уважението на работещите хора и защитата на работните места е от ключово значение за постигане на устойчив преход на нашите хранителни системи

#Farm2Fork Strategy: EP потвърждава амбициозната визия. Уважението на работещите хора и защитата на работните места е от ключово значение за постигане на устойчив преход на нашите хранителни системи

EFFAT аплодира приемането на доклада INI за стратегията от фермата до вилица в пленарна зала на Европейския парламент. Със силно мнозинство (+452 - 170 и 76 въздържали се), Европейският парламент представи своите изисквания към стратегията „Farm to Fork“, като даде силен сигнал на ...