Български Čeština‎ Dansk Deutsch English Español Ελληνικά Français Hrvatski Italiano Magyar Maltese Nederlands Norsk bokmål Polski Português Русский Română Slovenščina Svenska

селско стопанство

Европа наброява един милион земеделски работодатели, които осигуряват работа на над 7 милиона работници. С 15 милиона земеделски стопанства, в които работят над 40 милиона души, селскостопанският сектор допринася жизненоважно за здравословното хранене и все още играе ключова роля в икономическите, екологичните и социалните политики в Европа. Дейностите на EFFAT в селскостопанския сектор включват насърчаване на устойчива обща селскостопанска политика (ОСП), защита на заетостта и справедливо заплащане в селските райони и по-нататъшно развитие на социалния диалог с цел подобряване на условията на труд в този сектор.

Политически секретар: Arnd Spahn - a.spahn@effat.org
Президент: Валентина Васильонова (FNSZ, България)
Вицепрезиденти: Emilio Térron Ruiz (FICA-UGT, Испания) & Riikka Vasama (TEOLLISUUSLIITTO, Финландия)

Световен ден срещу детския труд 2022 г. || 169 милиона деца са отказали правото си на детство

Световен ден срещу детския труд 2022 г. || 169 милиона деца са отказали правото си на детство

На 12 юни, Световния ден срещу детския труд, няма какво да празнуваме, тъй като виждаме шокиращо нарастване на броя на работещите деца. Напредъкът в премахването на детския труд вече се забавя преди пандемията COVID-19 и МОТ и УНИЦЕФ сега прогнозират, че...

Класификация на глифозат на ECHA: отричане на науката и незачитане на правото на ЕС

Класификация на глифозат на ECHA: отричане на науката и незачитане на правото на ЕС

Европейската агенция по химикали (ECHA) реши да запази съществуващата класификация на глифозата: токсичен за водните организми, но все още няма класификация като канцероген, въпреки дори по-силните научни доказателства, отколкото през 2015 г., когато Международната агенция на СЗО за...

76 Организациите настояват за точни публични данни за употребата на пестициди в цяла Европа.

76 Организациите настояват за точни публични данни за употребата на пестициди в цяла Европа.

76 организации обединиха сили, за да изразят дълбоката си загриженост относно посоката, в която поемат преговорите в рамките на тристранните срещи по реформата на регламента за селскостопанската статистика и призоваха държавите-членки да подкрепят предложенията на Европейския парламент...

Социалните партньори стартират онлайн инструмента за интерактивна оценка на риска (OiRA) в селскостопанския сектор

Социалните партньори стартират онлайн инструмента за интерактивна оценка на риска (OiRA) в селскостопанския сектор

Днес представители на Европейските социални партньори в селското стопанство, Европейската федерация на синдикатите по храните, земеделието и туризма (EFFAT) и Групата на работодателите на професионалните земеделски организации в Европейския съюз (GEOPA) официално...

#Farm2Fork Strategy: EP потвърждава амбициозната визия. Уважението на работещите хора и защитата на работните места е от ключово значение за постигане на устойчив преход на нашите хранителни системи

#Farm2Fork Strategy: EP потвърждава амбициозната визия. Уважението на работещите хора и защитата на работните места е от ключово значение за постигане на устойчив преход на нашите хранителни системи

EFFAT аплодира приемането на доклада INI за стратегията от фермата до вилица в пленарна зала на Европейския парламент. Със силно мнозинство (+452 - 170 и 76 въздържали се), Европейският парламент представи своите изисквания към стратегията „Farm to Fork“, като даде силен сигнал на ...

Седмица на действие на ЕС за сезонни работници: EFFAT се мобилизира, за да постави сезонните работници в центъра на вниманието

Седмица на действие на ЕС за сезонни работници: EFFAT се мобилизира, за да постави сезонните работници в центъра на вниманието

В рамките на кампанията на Европейския орган по труда (ELA) „Права за всички сезони“ EFFAT участва в Седмицата на действията за сезонна работа между 20 и 24 септември. През цялата седмица в ЕС се провеждат множество събития и дейности между ...

Реформа на ОСП: Включването на социалните условия в днешната политическа сделка е голяма профсъюзна победа.

Реформа на ОСП: Включването на социалните условия в днешната политическа сделка е голяма профсъюзна победа.

Брюксел, 25 юни 2021 г. - Съзаконодателите сключиха политическа сделка за следващата реформа на Общата селскостопанска политика след вчерашния ден и днешния триалог Jumbo. За първи път в историята институциите на ЕС се договориха за реформа на ОСП, която отчита ...

# Rights4AllSeasons - EFFAT се присъединява към кампанията на Европейския трудов орган за честна работа за сезонни работници

# Rights4AllSeasons - EFFAT се присъединява към кампанията на Европейския трудов орган за честна работа за сезонни работници

Брюксел, 15 юни 2021 г. - Днес EFFAT се присъединява към кампанията на Европейския орган по труда (ELA) „Права за всички сезони“, която ще продължи до октомври 20201 г. с предвидена седмица за действие между 20 и 24 септември. Кампанията, насочена по-специално към сезонните работници в ...

EFFAT възприема позиция за нова визия за трудовата мобилност

EFFAT възприема позиция за нова визия за трудовата мобилност

На 1 юни 2021 г. EFFAT проведе второто и много участващо заседание на Изпълнителния комитет за годината. По време на ползотворна еднодневна дискусия с филиали, Изпълнителният комитет прие документ за позицията на EFFAT относно трудовата мобилност и миграцията (EN). EFFAT сектори ...