Покана за търг

Биоикономиката и бъдещата хранително-вкусова промишленост на базата на биологични продукти и селското стопанство: Как организациите на работниците могат да оформят промяната?

Предшестващо състояние и цели Европейската федерация на профсъюзите по храните, селското стопанство и туризма, EFFAT, е единна чадърна организация, обслужваща синдикатите по цялата хранителна верига в Европа „от поле до вилица“. Нашите 120 национални организации-членове ...

Нови професии и кариерни пътеки в хранително-вкусовата промишленост: Предоставяне на умения за хранителна индустрия на високо ниво в цифровата икономика

EFFAT FoodDrinkEurope Application VP / 2017/001/0004 Нови професии и кариерни пътища в хранително-вкусовата промишленост: Предоставяне на високо ниво на умения в хранителната индустрия в цифровата икономика Проектът ще се основава на резултатите от предишен проект, финансиран от ЕС, където ...