Tуризъм

В сектора на хотелиерството, ресторантьорството и ресторантьорството в Европа има 1.8 милиона компании, в които работят близо 10 милиона работници. Туризмът е един от малкото сектори на европейската икономика с висок потенциал за растеж и създаване на работни места, особено осигуряващ навлизане на пазара на труда за младите хора. Предвид високия процент на нетипична заетост в туристическия сектор, мисията на EFFAT е да насърчава достойни и справедливи условия на труд. Дейностите на EFFAT в туристическия сектор включват насърчаване на подобряването и признаването на квалификации и умения, социално отговорен и устойчив туризъм и укрепване на социалния диалог в сектора за подобряване на условията на труд.

Политически секретар: Виржини Демукрон – v.demoucron@effat.org
Президент: Хосе Гарсия Релусио, (FeSMC-UGT, Испания)
Вицепрезиденти: Андреас Голнер (Vida, Австрия) и Дейв Търнбол (Обединете Съюза, Великобритания)

Club Med: Притесненията за бъдещето на компанията провокират търсене на информация

Club Med: Притесненията за бъдещето на компанията провокират търсене на информация

От няколко месеца синдикатите изразяват загриженост за бъдещето на Club Med, ключова транснационална туристическа компания, която от 2015 г. е собственост на китайския конгломерат FOSUN. След кризата с COVID-19 групата е натрупала над 40 милиарда долара в...

EFBWW, EFFAT и ETF обединяват сили за борба с експлоатацията на труда във веригите за подизпълнение и посредничеството на труда

EFBWW, EFFAT и ETF обединяват сили за борба с експлоатацията на труда във веригите за подизпълнение и посредничеството на труда

9 април 2024 г.: EFBWW, EFFAT и ETF обединиха сили, за да се изправят пред общите предизвикателства на злоупотреби с подизпълнители, нерегламентирани трудови посредници и недостатъчно прилагане на съществуващите права на работниците в техните сектори. Тези проблеми са в основата на високи нива...

Съвместна декларация на EFFAT-HOTREC за това как да се преодолее недостигът на работна ръка и умения в сектора на хотелиерството

Съвместна декларация на EFFAT-HOTREC за това как да се преодолее недостигът на работна ръка и умения в сектора на хотелиерството

Липсата на умения и работна ръка се отразява силно на сектора на хотелиерството. За да се преодолеят предизвикателствата, EFFAT и HOTREC са съгласни, че социалният диалог и колективното договаряне могат да бъдат използвани като част от решението, а именно чрез: договаряне на заетостта...

„Работниците на платформата са на път да се насладят на правата си!“

„Работниците на платформата са на път да се насладят на правата си!“

Вчера Съветът окончателно одобри споразумението, постигнато на 8 февруари 2024 г. между председателството на Съвета и Европейския парламент относно Директивата за работа на платформи. EFFAT приветства тази нова правна рамка, която ще спомогне за подобряване на ситуацията с храните...

EFFAT е #CallingEU: Пет призива за по-справедлива Европа за работниците

EFFAT е #CallingEU: Пет призива за по-справедлива Европа за работниците

Преди следващите избори за ЕС EFFAT стартира #CallingEU, пет искания за нов мандат на ЕС, който дава приоритет на защитата и благосъстоянието на работниците. Докато Европа е изправена пред избора между приемането на амбициозна социална и приобщаваща програма или завиването към...

Политическата сделка за Due Diligence поставя началото на нова ера в борбата срещу корпоративната безнаказаност

Политическата сделка за Due Diligence поставя началото на нова ера в борбата срещу корпоративната безнаказаност

EFFAT, Европейската федерация на профсъюзите на храните, селското стопанство и туризма, приветства политическото споразумение относно Директивата за надлежна проверка на корпоративната устойчивост (CSDDD). Този изключително важен закон може да се справи с трудовите злоупотреби във веригите за доставки и франчайз мрежите....

Глобална седмица на действие за домакините в хотели: Изискване за промяна

Глобална седмица на действие за домакините в хотели: Изискване за промяна

Икономките играят ключова роля в осигуряването на комфорта и чистотата в нашите хотели, но въпреки това те често се борят с проблеми, които заплашват условията им на работа и тяхното здраве и безопасност. Докато празнуваме поредната Глобална седмица на действие за домакините в хотели от...

Социалните партньори обединени: Образованието и обучението са ключови за готовите за бъдещето работни места в хотелиерството

Социалните партньори обединени: Образованието и обучението са ключови за готовите за бъдещето работни места в хотелиерството

Брюксел, 21 ноември 2023 г. – На фона на Европейската година на уменията, HOTREC и EFFAT бяха домакини на събитие в Европейския икономически и социален комитет в Брюксел, посветено на темата „Образование и обучение: движещата сила на квалифицираното гостоприемство...

Съвместна декларация на EFFAT и FoodServiceEurope относно обществените поръчки и колективното договаряне

Съвместна декларация на EFFAT и FoodServiceEurope относно обществените поръчки и колективното договаряне

Брюксел, 19 юни 2023 г. EFFAT и FoodServiceEurope се обединиха, за да изразят безпокойството си относно потенциалните заплахи, породени от настоящите правила за обществени поръчки в ЕС за социалните и икономическите права на работниците и работодателите в сектора на кетъринг на договор. Те...

Евровизия е тук! Присъединете се към Unite и го направете #UnionVision

Евровизия е тук! Присъединете се към Unite и го направете #UnionVision

Евровизия ще се проведе от 9 до 13 май 2023 г. в Ливърпул, Обединеното кралство. Ще го гледат почти 9 милиона души. Но нека си го кажем честно: без работници в хотелиерството международни събития като Евровизия никога нямаше да се случат. Като гръбнак на подобни събития, работниците в хотелиерството...