Без категория

EFBWW, EFFAT и ETF обединяват сили за борба с експлоатацията на труда във веригите за подизпълнение и посредничеството на труда

EFBWW, EFFAT и ETF обединяват сили за борба с експлоатацията на труда във веригите за подизпълнение и посредничеството на труда

9 април 2024 г.: EFBWW, EFFAT и ETF обединиха сили, за да се изправят пред общите предизвикателства на злоупотреби с подизпълнители, нерегламентирани трудови посредници и недостатъчно прилагане на съществуващите права на работниците в техните сектори. Тези проблеми са в основата на високи нива...

Съвместна декларация на EFFAT-HOTREC за това как да се преодолее недостигът на работна ръка и умения в сектора на хотелиерството

Съвместна декларация на EFFAT-HOTREC за това как да се преодолее недостигът на работна ръка и умения в сектора на хотелиерството

Липсата на умения и работна ръка се отразява силно на сектора на хотелиерството. За да се преодолеят предизвикателствата, EFFAT и HOTREC са съгласни, че социалният диалог и колективното договаряне могат да бъдат използвани като част от решението, а именно чрез: договаряне на заетостта...

EFFAT се присъединява към хиляди работници в Брюксел: #Заедно срещу строгите икономии

EFFAT се присъединява към хиляди работници в Брюксел: #Заедно срещу строгите икономии

Днес EFFAT се присъединява към хиляди работници, нейните филиали и цялото европейско профсъюзно движение по улиците на Брюксел, за да се противопоставят на опитите за налагане на строги икономии на ниво ЕС и да искат по-добри заплати и условия за работниците в Европа. Заедно настояваме: Не...

Глобална седмица на действие за домакините в хотели: Изискване за промяна

Глобална седмица на действие за домакините в хотели: Изискване за промяна

Икономките играят ключова роля в осигуряването на комфорта и чистотата в нашите хотели, но въпреки това те често се борят с проблеми, които заплашват условията им на работа и тяхното здраве и безопасност. Докато празнуваме поредната Глобална седмица на действие за домакините в хотели от...

EFFAT повтаря своята политика на нулева толерантност на Международния ден за елиминиране на насилието срещу жени

EFFAT повтаря своята политика на нулева толерантност на Международния ден за елиминиране на насилието срещу жени

Насилието, основано на пола, и тормозът продължават да бъдат ужасна реалност на много работни места в Европейския съюз, представлявайки както причина, така и следствие от неравенството между мъжете и жените. В отговор на този неотложен проблем EFFAT даде приоритет на борбата с...

Конгрес на IDWF: „Домашните работници изграждат мостове, затварят пропуските, печелят права“

Конгрес на IDWF: „Домашните работници изграждат мостове, затварят пропуските, печелят права“

Международната федерация на домашните работници (IDWF) провежда своя 4-ти конгрес, който ще се проведе на 2-5 октомври 2024 г. в град Де Хаан, Белгия. Под темата „Домашните работници изграждат мостове, затварят пропуските, печелят права“, този конгрес е ключов момент за...

Оценката на ЕС за глифозат не успява да признае ключовия механизъм, който може да доведе до рак

Оценката на ЕС за глифозат не успява да признае ключовия механизъм, който може да доведе до рак

На 7 септември EFFAT, заедно с други 15 членове на Европейската коалиция Stop Glyphosate, EFFAT изпрати отворено писмо до комисаря по здравеопазването Кириакидес, за да подчертае, че единствено въз основа на доказателства за рак, глифозатът, най-използваният хербицид в света, не...

Социалните партньори на PHS стартират проект за укрепване на колективното договаряне.

Социалните партньори на PHS стартират проект за укрепване на колективното договаряне.

Брюксел, 07 юли 2023 г. – На 4 юли социалните партньори на ЕС в областта на личните и домакинските услуги (PHS) – EFFAT, EFFE, EFSI и UNI Europa – стартираха своя двугодишен съфинансиран от ЕС проект „PHSDialogue“. Проектът има за цел да изгради социален диалог в ЕС и да укрепи...

Справедлив преход, който дава резултати за работещите хора: EFFAT дава своите препоръки за действие

Справедлив преход, който дава резултати за работещите хора: EFFAT дава своите препоръки за действие

Доказателствата, че последиците от изменението на климата са сериозни и потенциално катастрофални, не са под въпрос. Ние сме на опасен път, който може да доведе до необратими промени в климатичните системи на Земята. Обръщането на тази тенденция е жизненоважно за нашата планета, за бъдещето...