Тази криза се движи от свръхпечалби, а не от заплати.

Предприемете действие сега и подпишете петицията на ETUC за приемане на този план от шест точки

Заплатите не са причина за инфлацията. Работниците са жертви на тази криза, като стойността на заплатите им пада, докато цените на ежедневните стоки се покачват. Това увеличава съществуващите неравенства, като нископлатените работници и уязвимите хора са засегнати най-тежко.

Работодателите, правителствата и ЕС носят отговорността да предприемат спешни мерки за справяне с кризата с разходите за живот, като осигурят повишения на заплатите, спешна подкрепа за семейства в затруднение, ограничаване на цените, данъчно облагане и преразпределение на свръхпечалби и богатство.

Ето защо работниците и техните профсъюзи в цяла Европа призовават за план от шест точки за справяне с кризата с разходите за живот и за изграждане на икономика, която дава резултати за работниците.

 

 

EFFAT се присъединява към ETUC като изисква:

  1. Увеличаване на заплатите, за да се отговори на увеличението на разходите за живот и да се гарантира, че работниците получават справедлив дял от печалбите в производителността, както и мерки за насърчаване на колективното договаряне като най-добрият начин за постигане на справедливо заплащане и устойчива икономика.
  2. Плащания, насочени към хора, които се борят да си позволят сметките за енергия, да сложат храна на масата и да платят наема; правото на храна и топъл дом са човешки права и трябва да бъдат защитавани. Не може да се очаква от хората в бедност да плащат непосилни сметки. Трябва да има забрана за прекъсвания.
  3. Ограничения на цените, особено на цената на сметките за енергия и твърд данък върху прекомерните печалби на енергийни и други компании, за да се гарантира, че не им е позволено да спекулират с тази криза, заедно с други мерки за спиране на печалбите, като ограничаване на дивиденти, и за предотвратяване на спекулации върху цените на храните.
  4. Национални и европейски мерки за антикризисна подкрепа за защита на доходите и работните места в индустрията, услугите и публичния сектор, включително мерки от типа SURE за защита на работните места, доходите и за финансиране на социални мерки за справяне с тази криза и процесите на справедлив преход.
  5. Реформиране на функционирането на енергийния пазар на ЕС. Признайте, че енергията е обществено благо и инвестирайте, за да се справите с първопричините за кризата, като недостатъчните инвестиции в зелена енергия и последиците от приватизацията.
  6. Място на масата за синдикатите за разработване и прилагане на антикризисни мерки чрез социален диалог. Това е доказаният метод за успешно управление на кризи.

Правителствата и ЕС не могат да преживеят тази криза. Цената на бездействието или приемането на грешен отговор, като например увеличаване на лихвените проценти, замразяване на заплатите или връщане към неуспешната програма за строги икономии, ще бъде катастрофална.

Материал за изтегляне:

Снимки:

Снимки от синдикалната акция и от срещата в Европейския парламент в Страсбург - Видео от срещата с евродепутатите

Снимки на профсъюзни действия в цяла Европа

План от 6 точки 

План от 6 точки (DE версия)
План от 6 точки (EN версия)
План от 6 точки (ES версия)
План от 6 точки (IT версия)
План от 6 точки (NL версия)
План от 6 точки (PL версия)
План от 6 точки (PT версия)

 

календар
АКТУАЛИЗИРАН календар на синдикалните акции