Детайли
Дата:

декември 2

Time:

10: 00 съм - 12: 30 am

Категория събитие:

Домашни работници

Етикети на събитието:

Домашни работници, Сексуален тормоз и насилие в домашния сектор

ВРЪЗКА СРЕЩА 

Срещата ще се проведе чрез ZOOM. Моля, уверете се, че сте изтеглили последна версия на ZOOM (5.4.2) и внимателно прочетете приложените инструкции. The събранието ще бъде отворено от 9.45 ч. нататък за тестване вашата връзка и тълкуване, ако е необходимо. "Ще се видим скоро!


РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ


ПОКАНА

Скъпи колеги,

Като продължение на дискусиите на женската конференция на EFFAT през ноември 2019 г. и за прилагане на резултатите от проекта EFFAT „Борба със сексуалния тормоз и насилието на работното място в секторите на земеделието, храните, туризма и домашната работа“, ние Ви каним с настоящото към Wсеминар за сексуален тормоз и насилие в домашния сектор, което ще се проведе на Сряда, 2 декември 2020.

Основни въпроси от дневния ред ще бъдат:

 • Опит в борбата със сексуалния тормоз и насилието в домашния сектор
  - Свидетелства от домашни работници
  - Доклади от синдикатите за действия за борба със сексуалния тормоз и насилието в домашния сектор
 • Информация
  - Конвенция на МОТ C190 за премахване на насилието и тормоза в света на труда
  - Препоръки на EFFAT за защита на работниците от сексуален тормоз и насилие
 • Бъдещи съвместни действия

Срещата е насрочена на 2 г. от 12 до 2020 часа pm
Едновременно тълкуване: activ EN, FR, IT, DE - passiv ESP

Видеоконференцията ще бъде организирана чрез ZOOM. Връзката към срещата, както и допълнителни инструкции ще бъдат изпратени на участниците в подготовката за срещата.

Ако имате някакви конкретни въпроси, моля не се колебайте да се свържете със секретариата на EFFAT. (E.libbrecht@effat.org)

Ще се радваме да ви видим всички виртуално!

---------------------

Уважаеми колеги,

Als Folgemaßnahme zu den Diskussionen auf der EFFAT-Frauenkonferenz im November 2019 und zur Umsetzung der Ergebnisse des EFFAT-Projekts „Bekämpfung von sexueller Belästigung und Gewalt am Arbeitsplatz in den Sektoren Landwirtschaft, Lebensmitusum labels, Eugenmitusum, Laubensmitus, Labensmitus, Labensmitus, Lauensmitus Webinar über sexuelle Belästigung & Gewalt im Hausangestelltensektor, аз съм Mittwoch, den 2. Декември 2020 ще се проведе.

Die wichtigsten Tagesordnungspunkte sind:

 • Erfahrungen mit der Bekämpfung von sexueller Belästigung und Gewalt im Hausangestelltensektor
  - Aussagen von Hausangestellten
  - Berichte von Gewerkschaften über Initiativen zur Bekämpfung von sexueller Belästigung und Gewalt im Hausangestelltensektor
 • Информация
  - IAO-Übereinkommen C190 über die Beseitigung von Gewalt und Belästigung in der Arbeitswelt
  - EFFAT-Empfehlungen zum Schutz der Beschäftigten vor sexueller Belästigung und Gewalt
 • Künftige gemeinsame Aktionen

Die Sitzung findet statt сутрин 2/12/2020 от 10 бис 12.30 ч
Симултанвердолмецчунг: актив EN, FR, IT, DE - passiv ESP

Организирайте видеоконференция в ZOOM. Der Link zum Treffen sowie weitere Anweisungen werden Euch в Kürze zugesandt.

Bitte zögert nicht, das EFFAT Sekretariat zu contacteren, Falls Ihr weitere Fragen habt. (E.libbrecht@effat.org)

Wir freuen uns darauf, Euch alle virtuell wiederzusehen!

---------------------

Chères et chers collères,

Dans le cadre du suivi des debate à la Conférence des femmes de l'EFFAT en novembre 2019 et de la mise en œuvre des résultats du projet de l'EFFAT «Lutte contre le harcèlement sexuel et la насилие au travail dans les secteurs de l ' селско стопанство, деактивиране, du tourisme et du travail domestique », nous vous invitons au Webinaire sur le Harcèlement Sexuel et la Violence dans le Secteur du Travail Domestique, qui aura lieu le mercredi, 2 декември 2020.

Les sujets majeurs à l'ordre du jour seront:

 • Expériences en matière de lutte contre le harcèlement et la abuse sexuels dans le secteur du travail domestique
  - Témoignages de travailleuses domestiques
  - Доклади за синдикати на лесни действия за lutte contre le harcèlement sexuel et la насилие dans le secteur du travail domestique
 • Информация
  - Конвенция C190 de l'OIT за съвместна лимитация на насилието и принудителното спасяване
  - Препоръки на l'EFFAT за протежери на травилерите, които се противопоставят на сексапил и насилие
 • Фючърсни действия комуни

La réunion aura lieu на 2/12/2020 от 10 часа в 12h30
Simultanée на интерпретация: actif EN, FR, IT, DE - пасив ESP

La vidéoconférence sera organisée чрез ZOOM. Le lien vers la reunion ainsi que d'autres инструкции пред серонтите пратеници на допълнителни участници avant la reunion.

N'hésitez pas à nous contacter, au cas où vous avez d'autres въпроси.

Au plaisir de vous revoir tous virtuellement!

Керстин Howald
Секретар на туристическия сектор