селско стопанство

Слух – към по-справедлива ОСП за работещите хора

Изслушването, озаглавено „Към по-справедлива ОСП за работещите хора“, ще се проведе на 31 януари 2024 г. между 18:00 и 19:45 ч. в Европейския парламент, зала: SPAAK – P7C050. Събитието ще бъде повод за: Насърчаване на наистина възпиращи и ефективни санкции...

Следвайте ни

Прочетете последния ни бюлетин

Кампании


Събития