Храна

Общо събрание на EFFAT – храна

Работни документи: Проект на дневен ред: EN - FR - DE - ES - PL - DA Директиви: Препоръки на CSRD CSDDD - Надлежна проверка на корпоративната устойчивост Продукти за принудителен труд - Consilium (europa.eu) Предложение за забрана на стоки, произведени с принудителен труд _EN Принудителен труд , съвет...