Дом на достойнството за всички домашни работници в Европа, предоставен на комисар Шмит

EFFAT поставя три искания за действия на ЕС за подобряване на условията на домашните работници в Европа

Домашните помощници често стоят зад почистените ни къщи, сготвените ястия и грижите за любимите ни хора. Те играят ключова роля за гарантирането, че можем да се насладим на подобрен баланс между работата и личния живот. И все пак, докато домовете ни са добре поддържани, условията на работа често са ужасни. Въпреки че те представляват почти 5% от общата заетост в ЕС-27, често им липсва признание, стойност и защита.

По повод днешната среща с комисаря по заетостта и социалните права Николас Шмит, EFFAT представи Къщата на достойнството за всички домашни работници в Европа, която включва три приоритета на EFFAT за конкретни и бързи действия на ЕС, а именно:

  1. Включване на домашните работници в обхвата на Рамковата директива относно здравето и безопасността и нейните отделни директиви. Комисията следва също така да изясни с официално съобщение, че Директивата за работното време (2003/88/ЕО) се прилага за домашните работници и да започне процедури за нарушение срещу държави-членки, които не отговарят на изискванията.
  2. Натискане на държавите-членки да ратифицират и прилагат C189 на МОТ относно домашните работници чрез специална препоръка на Съвета.
  3. Насърчаване на социалния диалог в сектора на личните битови услуги (ЛБУ).

На срещата EFFAT разгледа и проблемите с повишените разходи за живот, произтичащи от продължаващата руска инвазия в Украйна. Изразихме силна подкрепа за приемането на спешни мерки за справяне с енергийния пазар и спекулациите с храни и предпазване на потребителите от повишаване на цените на енергията и храните.

Ние също така повторихме спешната необходимост от рефинансиране на SURE или подобни механизми за справяне с последиците от кризата върху работните места. И накрая, ние предупредихме срещу всякакви опити да се използва кризата и търсенето за увеличаване на производството на храни като извинение за по-ниски стандарти на труда в хранително-вкусовия сектор и настояхме за необходимостта от инициатива на ЕС, насочена към укрепване на инспекциите по труда.

Какво може да направи ЕС, за да подобри условията на домашните работници – EFFAT изисква.docx pdf

Следвайте ни

FacebookYoutubeInstagramLinkedin
Прочетете последния ни бюлетин

Кампании


Congress 2019

%d блогъри, като този: