EFFAT представя предложения за противодействие на недостига на работна ръка в туризма в Европа

След COVID-19 заетостта в пътуванията и туризма в Европа се очаква да е намаляла с 9.3%, което се равнява на 3.6 милиона работни места.

Недостигът на туристически персонал в Европа засяга всички страни в Европа с различна интензивност. Някои цифри:

  • В Германия почти всяка четвърта работа в сектора на хотелиерството беше загубена по време на пандемията
  • Австрия и Белгия загубиха половината от туристическия персонал
  • Испания загуби почти 20% от персонала

Краткосрочната работа, временните съкращения на работници и стремежът към бързи печалби на много хотелиерско-туристически компании доведоха до по-нататъшна несигурност на работните места в сектора и са причините по-голямата част от работната сила да напусне сектора и никога да не се върне.

EFFAT и синдикатите в хотелиерството и туризма в Европа са загрижени за недостига на работна ръка и бъдещето на работниците. Ето защо EFFAT, в сътрудничество със своите филиали, разработи набор от предложения за преодоляване на недостига на работна ръка в сектора на хотелиерството чрез подобряване на привлекателността на работните места чрез по-добри условия на труд.

Документът за позицията Борба с недостига на работна ръка в хотелиерството и туризма чрез подобряване на привлекателността на работните места беше прието на последното заседание на Изпълнителния комитет на EFFAT във Виена на 13 и 14 юни 2022 г./

EFFAT Position Paper Борба с недостига на работна ръка в хотелиерството и туризма чрез подобряване на привлекателността на работните места 2022 06 DE
EFFAT Position Paper Борба с недостига на работна ръка в хотелиерството и туризма чрез подобряване на привлекателността на работните места 2022 06 BG
EFFAT Position Paper Борба с недостига на работна ръка в хотелиерството и туризма чрез подобряване на привлекателността на работните места 2022 06 FR

Следвайте ни

Прочетете последния ни бюлетин

Кампании


Събития