EWC е създаден в Intersnack

EFFAT допринесе за преговорите, които доведоха до създаването на Европейски работнически съвет (EWC) в Intersnack Group.

EWC ще гарантира, че работниците в групата, идващи от 20 различни държави-членки, ще бъдат информирани и консултирани от ръководството за икономически, социални и екологични предизвикателства, заедно с развитието на бизнес ситуацията и перспективите, корпоративната култура и правилата, приложими в цялата група Intersnack. Дискусията ще бъде открита, основана на взаимно доверие и уважение.

Като следваща стъпка членовете на ЕРС ще бъдат назначавани или избирани в различните държави-членки, така че новосъздаденият орган да може незабавно да поеме пълните си функции.

EWC Споразумение EN | DE

Следвайте ни

Прочетете последния ни бюлетин

Кампании


Congress 2019