Революционна сделка за надлежна проверка: EFFAT печели при франчайзинг

Споразумението относно Директивата на ЕС за корпоративна устойчивост #DueDiligence, постигнато от държавите-членки миналия петък и потвърдено вчера от комисията JURI на ЕП, е голяма победа за опазването на околната среда, за местните общности и за милиони работници в Европа и по света.

Директивата може да промени играта в борбата срещу корпоративната безнаказаност. Наред с това може да бъде ефективен инструмент за повишаване на трудовите стандарти в секторите на EFFAT, характеризиращи се с особено сложни вериги за доставки и подизпълнители и франчайз мрежи, където безнаказаността и нарушенията на правата на работниците са нещо обичайно.

Нашата основна ахподобрения

Включване на франчайз
Базираните в ЕС и трети държави мултинационални компании, опериращи в ЕС чрез франчайзинг системи, също са част от обхвата на директивата и сега ще трябва да се придържат към задълженията за надлежна проверка. Това е голяма победа за EFFAT, нейните филиали и всички работници в сектора на хотелиерството. Практиките за разбиване на профсъюзи, прилагани от многонационалните компании за бързо хранене и хотелиерство, вече няма да останат ненаказани и жертвите на насилие и тормоз на работното място най-накрая ще могат да търсят справедливост и да държат франчайз гигантите отговорни.

Участие на профсъюзите
Директивата гарантира, че синдикатите и представителите на работниците ще бъдат предварително включени в разработването и прилагането на политиката за надлежна проверка.

Политиката за надлежна проверка се разработва след предварителна консултация със служителите на дружеството и техните представители.
Освен това консултациите със заинтересованите страни (включително представители на работниците и синдикатите) ще се провеждат на различни етапи от процеса на надлежна проверка, включително картографиране на неблагоприятното въздействие, разработване на планове за превенция и коригиращи действия и вземане на решение за прекратяване на бизнес взаимоотношения.

„Това е директива, която може да даде глас на милиони работници в хранителната верига, които се борят с трудови злоупотреби и плачевни условия на труд, като същевременно гарантира храна на нашите маси. Тази директива е много необходима рамка за защита на всички работници в най-несигурните сектори на EFFAT. казва Кристиян Брагасон, генерален секретар на EFFAT относно сделката.

Нашите опасения
Въпреки че приветства сделката като голяма победа за синдикалното движение и гражданското общество, EFFAT е загрижена за изключването на финансовите услуги от обхвата на директивата

Поради лобисткия натиск върху държавите-членки, текстът е много по-слаб по отношение на своя обхват (т.е. увеличаване на броя на работниците и праговете за оборот, което води до по-малко обхванати компании) и гражданската отговорност.

Също така съжаляваме да видим, че секторите с висок риск, включващи селското стопанство и храните, бяха премахнати.

И накрая, ние вярваме, че изборът да се позволи постепенно прилагане на директивата (от 3 до 5 години) оставя твърде много гъвкавост, застрашавайки необходимостта от бързо прилагане на тази директива.

EFFAT очаква с нетърпение приемането на споразумението на пленарното заседание на ЕП през април и ще подготви почвата със своите филиали за прилагане на директивата във всички държави-членки.