Служителите на McDonalds говорят пред Европейския парламент за корпоративното насилие и злоупотреби

Тази седмица четирима млади служители на McDonalds участваха в специално изслушване в Европейския парламент, домакинствано от евродепутата Манон Обри (Франция, левицата) и Мария Нойхл (Германия, S&D), за да говорят за глобалните и системни злоупотреби на корпорацията със сексуален тормоз и насилие в работното място.
Историите на Таня, Матилд, Джесика и Габриел идват от САЩ, Бразилия и Франция и показват как корпоративната култура на McDonalds на злоупотреби, разбиване на синдикати и експлоатация е наистина глобален и ендемичен бич, практика, която няма да приключи, докато компанията не приеме ориентиран към работниците подход и започва да се вслушва в своите работници и техните синдикати. Безнаказаността трябва да сложи край.
Нашата синдикална коалиция, EFFAT, SEIU и IUF бяха в стаята до своите работници, настоявайки за ключови искания и призовавайки институциите на ЕС, включително Европейския парламент за:
– Силна и амбициозна Директива за надлежна проверка, обхващаща компании, работещи чрез франчайз система.
– Реален тласък за ратифициране от МОТ на Конвенция 190 относно насилието и тормоза.
– Директива на ЕС за борба с насилието срещу жени и домашното насилие, подобрена от исканията на синдикатите.
Оцелелите от McDonalds също участваха в годишната конференция на ETUC EWC и получиха солидарност от голяма аудитория от членове на европейския работнически съвет, политици и експерти, събрани за двудневна дискусия за това как да бъдем гласът на работниците и да променяме правилата в постигането на конкретни резултати по отношение на демокрацията в работа.
 

 

Следвайте ни

Прочетете последния ни бюлетин

Кампании


Congress 2019