Пакет за социален диалог: време за действие

 Брюксел 26 януари 2023 г

Европейската комисия пусна вчера своя дългоочакван пакет за социалния диалог, който включва съобщение за укрепване на социалния диалог в ЕС и проект на препоръка на Съвета за укрепване на социалния диалог на национално ниво, включително колективното договаряне.

Европейските синдикални федерации[1] (ETUF) отдавна призовават за укрепване на социалния диалог на национално, европейско и секторно ниво. Наистина, засиленият социален диалог в ЕС върви ръка за ръка със стабилния национален социален диалог. Въпреки това трябва да се направи много, за да се промени практиката на място.

Въпреки че признава положителния принос на социалния диалог за постигане на социална справедливост, управление на кризи – особено COVID-19 – и справедливо управление на промяната, анализът на Комисията на ЕС признава, че социалният диалог далеч не е реалност навсякъде в Европа.

Ако социалният диалог трябва да се превърне в нормален начин, по който ЕС и държавите-членки разработват политики, засягащи света на труда, националните политици трябва да насърчават благоприятна среда както за двустранен, така и за тристранен социален диалог на междусекторно и секторно ниво. Това следва да включва колективно договаряне, подкрепа за изграждане на капацитет, условия за по-голямо покритие на колективното договаряне и активно насърчаване на добавената стойност на социалния диалог. В този смисъл ETUF вярват, че проектопрепоръката на Съвета е стъпка в правилната посока, предоставяща насоки за най-добрия начин за укрепване на социалния диалог и колективното договаряне. Сега е необходима единодушна подкрепа в Съвета, за да бъде приет.

Във връзка със социалния диалог в ЕС, въпреки призива към социалните партньори да преговарят за повече споразумения, Комисията на ЕС не предоставя така необходимата яснота за това как ще се справи със споразуменията, договорени с оглед да станат правно обвързващи в съответните сектори в целия всички държави-членки на ЕС.

ETUFs очакват Комисията на ЕС – в тясно сътрудничество със секторните социални партньори на ЕС – да определи критериите за законодателно изпълнение на споразуменията, както и кой може да участва в комитетите за секторен социален диалог на ЕС.

Те призовават Европейската комисия да запази своята логистична и финансова подкрепа за комисиите за секторен социален диалог и да засили политическата си подкрепа. Парите и политическите действия трябва да са на мястото си!

Няма да има смислен социален диалог в ЕС без подходящото ниво на политически и финансов ангажимент от страна на Комисията на ЕС и без правна сигурност за това как споразуменията на социалните партньори ще бъдат прилагани по ефективен и последователен начин в целия ЕС.

И накрая, ETUF приветстват създаването на координатор за социален диалог във всяка служба на Комисията като ключов елемент за засилване на участието на социалните партньори в изготвянето на политиките на ЕС. Ако се управлява правилно, това ще насърчи култура на социален диалог в рамките на Комисията на ЕС и ще гарантира, че социалният диалог се зачита.

След многократни усилия за подновяване на социалния диалог в Европа, сега е време да се действа. ETUFs се ангажират да изиграят своята роля, за да гарантират, че инициативата за социален диалог, стартирана вчера, изпълнява своите обещания.

 

Контакт с пресата и комуникации:
IndustriAll Европа Андреа Хюсен-Брадли  Andrea.Husen-bradley@industriall-europe.eu
ETF Бегюм Бойнукалин b.boynukalin@etf-europe.org
EFFAT Мадалена Коломби m.colombi@effat.org
EPSU Пабло Санчес Сентелас psanchez@epsu.org
EFBWW Паула Кравина де Соуса pcravina@efbww.eu
Уни Европа Тео Мориси theo.morrissey@uniglobalunion.org
Еврокоп Найджъл Денис dennisnc@icloud.com
ETUCE Леонардо Ебнер leonardo.ebner@csee-etuce.org

Следвайте ни

Прочетете последния ни бюлетин

Кампании


Congress 2019