Стратегически диалог за бъдещето на селското стопанство в ЕС: EFFAT защитава визията си за устойчива хранителна система

Днес нашият генерален секретар Кристиян Брагасон участва активно във встъпителния стратегически диалог с хранително-вкусовия сектор – както бе обявено от Урсула фон дер Лайен по време на речта й за състоянието на Съюза през септември.
EFFAT приветства решението да се съберат различни заинтересовани страни около масата, за да предложат път напред, свързвайки различни интереси - икономически, финансови, екологични и социални - вградени в нашата хранителна система за средносрочен до дългосрочен план.

Въпреки това EFFAT, представляващ почти 15 милиона работници в европейската хранително-вкусова промишленост, твърдо вярва, че отправната точка трябва да включва установяването на цялостен подход за определяне на устойчива хранителна система: такава, която храни света със здравословна и достъпна храна за всички, зачитайки нашата планета и тези основни работници, чрез създаване на качествени работни места в производството на храни и хотелиерството.

По време на стратегическия диалог за селското стопанство EFFAT не пропусна възможността да повтори, че постигането на устойчива и издръжлива хранителна система включва справяне с нейната нестабилност, следователно справяне с ключови дългогодишни проблеми, засягащи планетата и уязвимите участници в хранителната верига. Това е възможно само чрез:

  • Осигуряване на социално приемане: EFFAT се надява на възраждането на Зелената сделка. Въпреки това намираме за изключително важно да го обвържем със социалното приемане, демонстрирайки, че всяка зелена амбиция е възможност за гражданите и качеството на работата на работниците в хранително-вкусовата промишленост. Зелените цели са настроени да се провалят без справедлив преход, ако най-уязвимите участници в хранителната система преценят, че поемат всички разходи.
  • Борба с пазарните спекулации: Нарастващата финансизация на хранителния сектор благоприятства максимизирането на стойността на акционерите с течение на времето, което води до влошени условия на труд и нарастващи изисквания за гъвкавост. ЕС трябва да намери решения за ограничаване на въздействието на краткосрочния подход върху хората, работниците и планетата чрез сериозна борба срещу финансовите спекулации.
  • Справяне с концентрацията на власт: Явните неравенства в хранителните сектори произтичат от пълен дисбаланс в концентрацията на власт. Ако натискът от страна на търговците на дребно и хранителните гиганти не бъде овладян и не се осигури жизнеспособен доход за фермерите и селскостопанските работници, селските райони ще продължат да бъдат изоставени, а фермерите ще продължават да избират неустойчиви земеделски практики, за да увеличат маржовете си.
  • Насърчаване на справедлива международна търговия: В много споразумения между ЕС и международните търговски споразумения за селскостопански храни изискването за еднакви стандарти от производителите по целия свят често се пренебрегва, което излага на риск социалните и трудовите стандарти. Търговията не трябва да служи като средство за разширяване на корпоративната власт за сметка на хората и планетата.

Постигането на силна устойчивост в нашата система за селскостопански храни и хотелиерство зависи от справянето със системните недостатъци: явни неравенства, въздействието на климатичната криза и играчите в индустрията, които жънат печалби в ущърб на работниците в хранително-вкусовата промишленост и техните условия на труд. Ефикасният път напред, към който се стреми Урсула фон дер Лайен, трябва да разгледа всички тези проблеми колективно, в солидна и всеобхватна стратегия за бъдещето.

EFFAT потвърждава своя ангажимент да работи активно за справяне с тези критични проблеми в предстоящия мандат на ЕС.