Потенциалът на огледалните клаузи за сектора на захарното цвекло в ЕС

Европейската асоциация на производителите на захар (CEFS) и Европейската федерация на профсъюзите в сектора на храните, селското стопанство и туризма (EFFAT) признават потенциала на огледалните клаузи в подкрепа на сектора на захарното цвекло в ЕС и осигуряване на равни условия на конкуренция на световния пазар.

През последното десетилетие наличието на захар от трети страни на пазара на ЕС значително се увеличи в резултат на многобройните сключени споразумения за свободна търговия с ЕС. Това пряко засяга захарната индустрия, която все още се възстановява от края на производствените квоти, довели до затварянето на 15 фабрики от 2017 г. насам и загубата на хиляди работни места.

Европейският сектор на захарното цвекло непрекъснато е подкрепял труда в ЕС, здравните и екологични стандарти за хранителни и селскостопански продукти и работи усилено, за да постави устойчивостта в основата на производството на захар в ЕС. Наличието на амбициозно законодателство в рамките на ЕС обаче нарушава конкуренцията, ако отворим пазара и за трети страни, доставящи захар, която не е в съответствие със социалните и екологични стандарти на ЕС.

Търговските споразумения трябва да зачитат екологичните и социалните стандарти на ЕС. ЕС и неговите държави членки трябва да бъдат съгласувани в различните си политики и амбициозните екологични цели на Зелената сделка на ЕС трябва да се спазват в различните търговски споразумения.

CEFS и EFFAT призовават за огледални клаузи като търговски инструмент с потенциал да осигурят равни условия за сектора, да поддържат високо ниво на социални, здравни и екологични стандарти за хранителните продукти, консумирани в ЕС, и да стимулират търговските партньори да подобряват заетостта и производствени стандарти.

Следователно CEFS и EFFAT призовават цялата захар от трети страни, която навлиза на пазара на ЕС, да:
– спазват всички съответни международни конвенции по труда, социалните права и околната среда;
– спазват законодателството на ЕС и стандартите на ЕС за производство, главно за химикали и продукти за растителна защита, управление на хранителни вещества и управление на водите;
– спазват корпоративната надлежна проверка и корпоративната отчетност.

Прочетете пълната позиция на CEFS и EFFAT относно огледалните клаузи тук

Следвайте ни

Прочетете последния ни бюлетин

Кампании


Congress 2019