Влияние на работниците върху възлагането на външни изпълнители, тръжните процеси и прехвърлянето на трудови договори: внимавайте за разликата!

Двугодишният европейски проект „Влияние на работниците върху възлагането на външни изпълнители, тръжните процеси и трансфера на трудови договори: внимавайте за разликата!“ се проведе в партньорство с EFFAT, ETF, EPSU, UNI Europa и Syndex. Целта му беше да анализира прилагането на законодателството на ЕС по отношение на информационните консултации и тръжните процеси в кетъринг, местни обществени услуги, транспорт (градски обществен транспорт, пристанища и въздушен транспорт) и услуги за почистване и сигурност.

Проучването е достъпно в Английски, Френски, испански, Италиански намлява Немски

Приложенията са достъпни тук EN - FR - ES - IT - DE 

Следвайте ни

Прочетете последния ни бюлетин

Кампании


Congress 2019