За нас

Създаден на 11 декември 2000 г., EFFAT е „Европейската федерация на профсъюзите в секторите на храните, селското стопанство и туризма и свързаните с тях клонове“ (EFFAT / IUF-Европа). Централата на EFFAT / IUF-Europe е в Брюксел. EFFAT / IUF-Europe е организация на независими и демократични профсъюзи, представляващи всички работници в секторите на храните, селското стопанство, туризма и домашните работници, както и в други свързани сектори, услуги и дейности в Европа.

Като обща организация на 116 национални синдикати от 37 европейски държави, EFFAT защитава интересите на повече от 25 милиона работници към европейските институции, европейските индустриални федерации и управлението на предприятията.

EFFAT е автономна европейска профсъюзна федерация. Като член на ETUC, EFFAT насърчава интересите на своите членове по всички европейски междупрофесионални въпроси съвместно и със сила. Като регионална организация в рамките на IUF, EFFAT защитава и интересите на своите членове в световен мащаб.

През последните години EFFAT създаде европейски работнически съвети в над 100 транснационални групи и провежда успешен европейски секторен социален диалог, наред с други - в селското стопанство, хотелиерството и ресторантьорството, договорното хранене, захарта, храните и напитките.