Съвместно изявление HOTREC-EFFAT относно Украйна

16 март 2022 г. | HOTREC и EFFAT, европейските социални партньори в сектора на хотелиерството, осъждат нахлуването на Русия в Украйна и осъждат загубата на животи и човешките страдания. Атаката е грубо нарушение на международните закони и споразумения, както и на териториалната цялост на Украйна като суверенна и демократична държава.

Трябва да се установят истински мирни преговори, докато безопасните хуманитарни коридори трябва да се отворят, за да позволят на цивилните да напуснат страната. Трябва да се изготвят планове за приемане и преместване в рамките на ЕС.

HOTREC и EFFAT приветстват активирането на Директива за временна закрила от Европейския съвет, позволявайки на всички хора, бягащи от Украйна, да бъдат защитени и да имат достъп до пребиваване, жилище, образование и труд за една година, с възможно удължаване до три години.

Освен това приветстваме ЕС Насоки за управление на външните граници които изясняват улесненията, с които разполагат граничните служители на държавите-членки съгласно шенгенските правила при извършване на граничен контрол. Това ще гарантира ефективно управление на границите и ще помогне на бягащите от войната да намерят убежище незабавно, като същевременно ще поддържат високо ниво на проверки за сигурност.

Специално внимание трябва да се обърне на положението на жените и децата, бягащи от военните зони, за да се защитят от основано на пола и сексуално насилие, и по-специално от трафик на хора.

HOTREC и EFFAT призовават Комисията и държавите-членки да въведат мерки за минимизиране на въздействието на войната върху работниците и бизнеса в сектора на хотелиерството, който все още не се е възстановил от последиците от пандемията COVID-19 и ще бъде силно засегнат от този конфликт . Такива действия следва да включват продължаването на спешните мерки, успешно използвани от ЕС за справяне с епидемията от COVID-19 (като държавна помощ, SURE или други кохезионни фондове), чрез рефинансирането и пренасочването им към справяне с последиците от войната върху икономиката и назначаване на работа.

Социалните партньори подкрепят искането за спиране на членството на Руската федерация от Световната туристическа организация на ООН, както беше обсъдено на заседанието на Изпълнителния съвет на UNWTO на 8 март 2022 г., тъй като Русия не е в съответствие с основните принципи и ценности на организацията.

HOTREC и EFFAT поддържат подкрепата си за асоциациите на работодателите и синдикатите в Украйна и насърчават всички усилия, които нашите организации-членки полагат на национално ниво, за да осигурят подслон и закрила на бежанците.

Социалните партньори ще продължат да следят развитието на геополитическата ситуация и нейните последици върху нашите филиали, работещите и цивилните като цяло.

HOTREC и EFFAT настояват за незабавното прекратяване на военната интервенция, изтеглянето на руските войски и оборудване от Украйна, деескалация на напрежението и връщане към дипломацията с цел незабавно възстановяване на суверенитета и демократичните свободи в Украйна.

HOTREC е асоциацията на хотели, ресторанти, барове и кафенета и подобни заведения в Европа, която обединява 47 национални асоциации в 36 страни и е гласът на европейското гостоприемство. Мисията на HOTREC е да представлява и защитава интересите си пред ЕС и международните институции, да насърчава споделянето на знания и най-добри практики между своите членове за по-нататъшно насърчаване на иновациите и да действа като платформа за експертен опит за сектора на хотелиерството.
Контакт за пресата: Марта Мачадо – marta.machado@hotrec.eu

EFFAT е Европейската федерация на синдикатите на храните, селското стопанство и туризма, която също представлява домашни работници. Като Европейска профсъюзна федерация, представляваща 120 национални синдикати от 35 европейски държави, EFFAT защитава интересите на повече от 30 милиона работници спрямо европейските институции, европейските работодателски асоциации и транснационални компании. EFFAT е член на ETUC и Европейската регионална организация на IUF.
Контакт с пресата: Керстин Хауалд – k.howald@effat.org

Съвместно изявление HOTREC-EFFAT относно Украйна 2022 03 16