Покана за търг: „Укрепване на равенството между половете в секторите на селското стопанство, храните и напитките, туризма и домашната работа в цяла Европа“

Това е покана за подизпълнител, който да предостави експертен опит в рамките на изпълнението на проекта EFFAT за равенство между половете „Укрепване на равенството между половете в секторите на селското стопанство, храните и напитките, туризма и домашната работа в цяла Европа“

Поканата за търг е можете да намерите тук.

Офертите трябва да се изпращат до EFFAT, в електронен формат по имейл до g.papa@effat.org, Копирай в o.martens@effat.org със справката Проект на EFFAT „Укрепване на равенството между половете в секторите селско стопанство, храни и напитки, туризъм и домашна работа“ преди 14 април 2023 г.

Следвайте ни

Прочетете последния ни бюлетин

Кампании


Congress 2019