EFFAT повтаря своята политика на нулева толерантност на Международния ден за елиминиране на насилието срещу жени

Насилието, основано на пола, и тормозът продължават да бъдат ужасна реалност на много работни места в Европейския съюз, като представляват както причина, така и следствие от неравенството между мъжете и жените. В отговор на този неотложен проблем през последните години EFFAT даде приоритет на борбата срещу насилието, основано на пола, и сексуалния тормоз.

В Международния ден за елиминиране на насилието срещу жени, EFFAT потвърждава своя ангажимент за борба с насилието, основано на пола, и тормоза в своите сектори. В съответствие с тазгодишната тема „Оранжев светът: Край на насилието срещу жените сега“, EFFAT е солидарна с жените, застъпвайки се за промяна и предприемайки конкретни стъпки към по-безопасна и по-егалитарна работна среда.

Днес EFFAT лансира отново препоръките „EFFAT Нулева толерантност“ за борба със сексуалния тормоз и насилието на работното място, които се фокусират върху цялостни стратегии за борба с насилието, основано на пола, и насърчаване на безопасни и приобщаващи работни места в секторите на EFFAT

Тези изчерпателни насоки се фокусират върху кампании за осведомяване, събиране на данни, колективно договаряне на превантивни мерки и разработване на стабилни политики и протоколи. EFFAT призовава за законодателни подобрения, програми за обучение и внимание към уникалните предизвикателства, пред които са изправени домашните работници. Организацията има за цел да създаде безопасни и приобщаващи работни места чрез европейско законодателство, насоки и текущи проекти.

Освен това EFFAT се фокусира върху превенцията на сексуалния тормоз в транснационалните компании, като признава необходимостта от холистичен подход за борба с този постоянно присъстващ проблем. Скорошното съгласие със Sodexo и IUF и Sodexo Group е от първостепенно значение за създаването на рамка със специфични мерки за прилагане на политики, които смекчават въздействието на домашното насилие.

Международната конвенция по труда 190 (C190) остава ключов инструмент в нашата борба срещу насилието, основано на пола. Тази конвенция е мощен инструмент в нашия проект, улесняващ оценката на текущото му прилагане, като същевременно насочва формулирането на препоръки на национално ниво.

EFFAT продължава да се ангажира да участва, да организира колективни действия и да работи за бъдеще, в което насилието срещу жени е изкоренено и равенството преобладава.

 

 

Следвайте ни

Прочетете последния ни бюлетин

Кампании


Congress 2019