В момента Секретариатът на EFFAT не търси никакви позиции.


Относно EFFAT

EFFAT е европейска профсъюзна федерация и признат европейски социален партньор за секторите земеделие, хранително-вкусова промишленост, туризъм и домашна работа. Ние популяризираме и се застъпваме за социално отговорно развитие в тези сектори от името на нашите 120 членуващи организации и около 2.6 милиона членове на синдикатите в 37 европейски държави. Нашата работа се фокусира, наред с други неща, върху устойчива заетост, условия на труд, колективно договаряне и равенство между половете. Ние сме важен глас за нашите членове към европейските институции. Водим социалния диалог с работодателите в секторите на EFFAT. Ние координираме и предоставяме опит на мрежата на EFFAT TNC и европейските работнически съвети.