Секретариатът на EFFAT в момента търси следните позиции:

Политически секретар по туризма на EFFAT:
Европейската федерация на профсъюзите в областта на храните, селското стопанство и туризма търси опитен, талантлив, проактивен и посветен човек, който да наблюдава туристическия сектор, включително хотели, ресторанти, кетъринг, заведения за бързо хранене и доставка на храна.

Кандидатът трябва да е запознат с условията и предизвикателствата, пред които са изправени работещите в туризма, и да има познания по въпроси, свързани с недеклариран труд, обществени поръчки, здраве и безопасност, изграждане на капацитет и професионално обучение и образование.

Кликнете тук за достъп до пълното описание и кандидатстване
Краен срок за кандидатстване: 1 февруари 2023 г

 

Политически секретар по земеделие на EFFAT:

Европейската федерация на профсъюзите в областта на храните, селското стопанство и туризма търси опитен, талантлив, проактивен и посветен човек, който да наблюдава селскостопанския сектор на EFFAT, включително аквакултури, горско стопанство и захар.

Кандидатът трябва да е запознат с условията и предизвикателствата, пред които са изправени работещите в селското стопанство, и да има познания по проблемите на трудовата мобилност и миграцията, стандартите за здраве и безопасност, развитието на селските райони, професионалното обучение и образование. 

Кликнете тук за достъп до пълното описание и кандидатстване
Краен срок за кандидатстване: 1 февруари 2023 г


Относно EFFAT

EFFAT е европейска профсъюзна федерация и признат европейски социален партньор за секторите земеделие, хранително-вкусова промишленост, туризъм и домашна работа. Ние популяризираме и се застъпваме за социално отговорно развитие в тези сектори от името на нашите 120 членуващи организации и около 2.6 милиона членове на синдикатите в 37 европейски държави. Нашата работа се фокусира, наред с други неща, върху устойчива заетост, условия на труд, колективно договаряне и равенство между половете. Ние сме важен глас за нашите членове към европейските институции. Водим социалния диалог с работодателите в секторите на EFFAT. Ние координираме и предоставяме опит на мрежата на EFFAT TNC и европейските работнически съвети.