Нулева толерантност към сексуален тормоз и насилие в работното пространство - и beyound!

За инициативата и доклада

Сексуалният тормоз и насилието са постоянни проблеми в света на труда.

С финансова подкрепа от Европейската комисия, EFFAT осъществи проекта „Борба със сексуалния тормоз и насилието на работното място в селското стопанство, храните, туризма и домашния сектор”. Проектът помогна за увеличаване на знанията за обхвата на сексуалния тормоз и насилието на работното място в секторите на EFFAT и за събиране на информация за политиките и дейностите на националните организации -членки за борба със сексуалния тормоз и насилието.

Резултатите от проекта и препратките към добри практики в окончателния доклад, както и "Препоръки на EFFAT за защита на работниците от сексуален тормоз и насилие”Трябва да послужи като вдъхновение и ръководство за синдикатите за по -задълбочено разбиране на проблемите и начините за тяхното решаване.

Освен това резултатите от проекта ще бъдат отразени в комитетите за секторния социален диалог (SSDC) с асоциациите на работодателите и европейските работнически съвети (EWC) на транснационалните компании в секторите на EFFAT.

Нулева толерантност!