Nedostatek kvalifikace a pracovní síly silně ovlivňuje sektor pohostinství. Za účelem překonání výzev se EFFAT a HOTREC shodují, že sociální dialog a kolektivní vyjednávání mohou být použity jako součást řešení, a to konkrétně: vyjednáváním zaměstnání...