O iniciativě a zprávě

Odvětví zemědělství a potravinářský průmysl se mění, protože musí reagovat na výzvy v oblasti životního prostředí, lidského zdraví a světové udržitelnosti.

Tato zásadní změna postupně ovlivňuje pracovní místa a dovednosti, jak je v současné době známe, a vyvolává mnoho otázek o současné a budoucí roli odborů a zástupců pracovníků v potravinářském průmyslu a zemědělství.

S finanční podporou od Evropské komise, EFFAT potravinářského a nápojového průmyslu a zemědělství spolupracovaly s konzultanty Areté Research & Consulting in Economics, aby odborům v potravinářství a zemědělství poskytly nezbytné nástroje, které přispějí k tvorbě politiky EU, zejména v oblast ekologizace ekonomiky, vytváření pracovních míst a sladění pracovních míst, kvalita práce, dovednosti a důstojná práce.

Stáhněte si PLNOU ZPRÁVU

EFFAT
Avenue Louise 130a, 1050 Bruxelles
T: +32 2 218 77 30 | F: +32 2 218 30 18
effat@effat.org