Jídlo

EFFAT zastupuje zájmy více než 4.5 milionu pracovníků v celé Evropě v odvětví potravin a nápojů. Jako největší v Evropě se jedná o klíčovou oblast EU, pokud jde o pracovní sílu, inovace a vysoce kvalitní výrobky. Posláním EFFAT je bojovat proti sociálnímu dumpingu a dosáhnout spravedlivé odměny a slušných pracovních podmínek. Prostřednictvím své aktivní účasti v sociálním dialogu na evropské úrovni EFFAT vyjednává dohody s evropskými organizacemi zaměstnavatelů, jejichž cílem je zlepšit pracovní podmínky

Politický tajemník: Wiebke Warneck - w.warneck@effat.org
Předseda: Ole Whelast (NNF, Dánsko)
Místopředsedové: Sophie Serrurier (FGTB HORVAL, Belgie) & Sebastian Serena (UGT-FICA, Španělsko)

Potenciál zrcadlových doložek pro odvětví řepného cukru v EU

Potenciál zrcadlových doložek pro odvětví řepného cukru v EU

Evropská asociace výrobců cukru (CEFS) a Evropská federace odborových svazů potravinářského, zemědělského a turistického sektoru (EFFAT) uznávají potenciál zrcadlových doložek při podpoře odvětví řepného cukru v EU a zajištění rovných podmínek na...

Teď venku! – Zpráva o sociální odpovědnosti EU v oblasti cukru

Teď venku! – Zpráva o sociální odpovědnosti EU v oblasti cukru

EFFAT a evropští producenti cukru (CEFS) zveřejnili šestnáctou zprávu o sociální odpovědnosti EU v oblasti cukru jako výsledek společného závazku zlepšit udržitelnost odvětví cukru. Vzhledem k tomu, že zpráva pokrývá roky 2020 a 2021, zaměřuje se na...

EWC zřízeno v Intersnacku

EWC zřízeno v Intersnacku

EFFAT přispěla k jednáním, která vedla k ustavení Evropské rady zaměstnanců (EWC) v Intersnack Group. EWC zajistí, aby pracovníci skupiny pocházející z 20 různých členských států byli informováni a konzultováni vedením o ekonomických, sociálních...

Sledujte nás

FacebookYoutubeInstagramlinkedin
Přečtěte si náš poslední newsletter

Kampaně


Workshopy

kongres 2019