Cestovní ruch

Evropský hotel, restaurace a stravování zahrnuje 1.8 milionu společností zaměstnávajících téměř 10 milionů pracovníků. Cestovní ruch je jedním z mála odvětví evropského hospodářství s vysokým potenciálem pro růst a tvorbu pracovních míst, zejména poskytuje mladým lidem vstup na trh práce. Vzhledem k vysokému procentu atypické zaměstnanosti v odvětví cestovního ruchu je úkolem EFFAT podporovat slušné a spravedlivé pracovní podmínky. Mezi činnosti EFFAT v odvětví cestovního ruchu patří podpora zlepšování a uznávání kvalifikací a dovedností, společensky odpovědný a udržitelný cestovní ruch a posilování sociálního dialogu v tomto odvětví s cílem zlepšit pracovní podmínky.

Politický tajemník: Virginie Demoucron - v.demoucron@effat.org
Předseda: José García Relucio, (FeSMC-UGT, Španělsko)
Místopředsedové: Andreas Gollner (Vida, Rakousko) & Dave Turnball (Unite the Union, UK)

Společné prohlášení HOTREC-EFFAT o Ukrajině

Společné prohlášení HOTREC-EFFAT o Ukrajině

16. března 2022 | HOTREC a EFFAT, evropští sociální partneři v sektoru pohostinství, odsuzují ruskou invazi na Ukrajinu a odsuzují ztráty na životech a lidské utrpení. Útok je flagrantním porušením mezinárodních zákonů a dohod a...

Sledujte nás

Přečtěte si náš poslední newsletter

Kampaně