Zásady ochrany osobních údajů pro web

Francouzská verze

1. Úvod

EFFAT (dále jen „my“) klade velký důraz na respektování soukromí. Proto přijímáme veškerá vhodná opatření k ochraně vašich osobních údajů, přičemž je zpracováváme v přísném souladu s právními předpisy o ochraně soukromí a v naprosté transparentnosti.

Účelem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů je informovat vás co nejúplnějším a nejjednodušším způsobem o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, když používáte náš web, účastněte se události, kterou organizujeme, nebo když nás jakýmkoli způsobem kontaktujete.

Přečtěte si tento dokument jako celek, abyste si byli vědomi osobních údajů, které shromažďujeme a jak je shromažďujeme, účelů, pro které je používáme, osob, kterým je můžeme předat, délky uchovávání a jak uplatnit svá práva v souvislosti s těmito údaji.

EFFAT odpovídá za zpracování osobních údajů, které nám poskytnete.

2. Jaká data o vás shromažďujeme a jak je shromažďujeme?

Když používáte náš web nebo nás kontaktujete poštou, telefonem, e-mailem, faxem nebo sociálními médii, nebo pokud se účastníte některé z našich akcí, můžeme o vás shromažďovat určité osobní údaje:

• Údaje, které jste poskytli dobrovolně: shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje, které nám sami dodáte prostřednictvím našich webových stránek nebo když s námi komunikujete jakýmkoli jiným způsobem, například e-mailem, online formulářem, dopisem nebo telefonním hovorem.

Během naší interakce s vámi shromažďujeme následující osobní údaje:

 • Identifikační údaje (např. Vaše příjmení a jméno, emailová adresa, telefonní číslo, IP adresa atd.); Profesionální údaje (např. Organizace, pro kterou pracujete, profesionální e-mailovou adresu atd.); Demografické údaje (např. Váš věk, pohlaví, národnost, jazyk); Informace o preferencích potravin (např. Vegetariánská jídla, alergie na potraviny atd.).
 • Data, která shromažďujeme pomocí cookies při návštěvě našich webových stránek: web EFFAT používá cookies, které shromažďují data týkající se vašeho prohlížení a používání našich webových stránek.
 • Data, která shromažďujeme, když se účastníte jedné z našich akcí: Když se zúčastníte akce pořádané EFFAT, můžeme fotografovat nebo videa, ve kterých se objevíte.

 

3. Proč a na jakém právním základě zpracováváme vaše osobní údaje?

Vaše data používáme pro různé účely, které podrobně uvádíme níže. Pro každou operaci zpracování se zpracovávají pouze údaje týkající se daného účelu. Vaše data shromažďujeme pro následující účely:

 • Zpracování vašeho požadavku: Když nám pošlete žádost a za tímto účelem s vámi sdílíme vaše údaje, použijeme vaše údaje k odpovědi. V souladu s ochranou údajů máme oprávněný zájem vás kontaktovat.
 • Zasílání zpravodajů: Když se přihlásíte k odběru zpravodajů EFFAT, dáváte nám svůj souhlas se shromažďováním určitých údajů - příjmení, křestního jména a e-mailové adresy - za účelem zasílání těchto zpravodajů. Pokud si již nepřejete dostávat naše informační bulletiny, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat prostřednictvím odkazu integrovaného přímo do informačního bulletinu.
 • Správa událostí: když se zaregistrujete a zúčastníte se jedné z akcí, které organizujeme, zpracováváme některé vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu o správu / organizaci našich akcí. Přesněji řečeno, zpracováváme vaše údaje v tomto kontextu pro: § správu a účtování účastníků našich akcí. § Kontaktujte nás v souvislosti s akcí, které se účastníte. § Provést statistickou analýzu účastníků na našich akcích. § Poskytněte vám jídlo, které vyhovuje vašim potravinovým preferencím. § Pořizujte fotografie a videa, na kterých se můžete objevit na pozadí, k propagaci akce a budoucích vydání, a publikujte je na našem webu, intranetu a sociálních médiích. Máte právo požádat o odstranění těchto fotografií. Můžete tak učinit zasláním e-mailu na adresu effat@effat.org s příjmením, jménem a názvem dané události a jasným popisem fotografie nebo videa, které chcete odstranit.

4. S kým sdílíme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje se používají pouze pro účely přísně omezené na služby EFFAT, ukládáme vaše údaje v rámci naší organizace a nesdílíme je s třetími stranami pro komerční účely.

5. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Vaše data uchováváme nejdéle po zákonnou promlčecí dobu a v souladu s jakoukoli jinou dobou uchovávání, kterou může zákon vyžadovat. Pokud zákon nestanoví konkrétní dobu uchovávání, určíme dobu na základě účelu, pro který byly údaje shromážděny. Nebudeme vaše data uchovávat déle, než je nezbytné pro splnění této funkce. A konečně, protože vaše data jsou shromažďována na základě vašeho souhlasu, přestaneme je používat, pokud svůj souhlas odvoláte.

6. Jak chráníme vaše osobní údaje?

Zavázali jsme se zachovávat důvěrnost a bezpečnost vašich osobních údajů. Za tímto účelem jsme zavedli vhodná bezpečnostní opatření, abychom zabránili neoprávněnému přístupu, ztrátě, zničení, zneužití, pozměnění nebo prozrazení vašich údajů. Například:

 • Vybrali jsme a vyvinuli kvalitní počítačové aplikace nakonfigurované tak, aby chránily vaše osobní údaje;
 • Používáme obecně přijímaná technická opatření, která přiměřeně chrání osobní údaje v našich systémech;
 • Zajistíme, aby vaše data nebyla přístupná neoprávněným osobám;
 • Provádíme pravidelné zálohy a ukládáme vaše data na zabezpečené servery.

7. Jaká jsou vaše práva a jak je můžete uplatnit?

V souladu s právními předpisy o ochraně údajů máte za určitých přesně stanovených podmínek různá práva, pokud jde o vaše osobní údaje:

 • Právo na přístup: máte právo získat informace o zpracování vašich osobních údajů, získat přístup k nim a získat kopii;
 • Právo na opravu: Pokud zjistíte, že vaše údaje jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo požádat nás o jejich opravu;
 • Právo na vymazání („právo zapomenout“): za určitých okolností máte právo nás požádat o vymazání vašich údajů;
 • Právo omezit zpracování: v některých případech můžete požádat o omezení zpracování vašich údajů. V takovém případě se vaše data již nebudou zpracovávat (ale zůstanou zachována);
 • Právo na odhlášení: i když naše zpracování vašich údajů bude v souladu s legitimním profesním zájmem, máte právo požádat o zvláštní osobní důvody, abychom nepostupovali. Mějte však na paměti, že za těchto okolností vám můžeme předložit legitimní zdůvodnění zpracování vašich údajů, a my tak budeme pokračovat;
 • Právo na přenositelnost dat: data, která jste nám poskytli, mohou být na požádání doručena vám, nebo přímo námi jinému správci, ve strukturovaném a interoperabilním formátu, pokud je to technicky možné.

Tato práva jsou bezplatná a lze je kdykoli uplatnit.

Pokud si přejete uplatnit svá práva, kontaktujte nás prosím na následující e-mailové adrese: effat@effat.org

Máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu údajů v případě stížností na zpracování vašich osobních údajů nebo pokud jste přesvědčeni, že takové zpracování je v rozporu se zákonem. Doporučujeme, abyste nás nejdříve kontaktovali a našli řešení.

8. Jak na našem webu používáme cookies?

Při používání našich webových stránek budou soubory cookie ukládány do vašeho počítače. Cookie je malý soubor zaslaný naším serverem na pevný disk vašeho počítače, tabletu nebo smartphonu, který identifikuje váš prohlížeč a shromažďuje určité osobní údaje (včetně vaší IP adresy a geolokace).

Naše webové stránky používají cookies pro funkční a analytické účely, konkrétně:

 • Přísně nutné soubory cookie: jedná se o „relační soubory cookie“, které jsou nezbytné pro správné fungování naší webové stránky, protože umožňují uživateli procházet naše webové stránky, používat jeho funkce a plně zabezpečit přístup k zabezpečeným oblastem. Pokud jsou tyto cookies zakázány, nebude vaše použití našich webových stránek optimální;
 • Preferované soubory cookie: Tyto soubory cookie se používají k přizpůsobení stránek podle vašich osobních preferencí, například tím, že si při příští návštěvě uchováte svůj výběr jazyka, aby bylo používání webu co nejjednodušší.

Pokud si to přejete, můžete ve svém prohlížeči zakázat používání cookies. Pokud tak učiníte, náš web nebude pro vás fungovat tak hladce.

9. Naše přítomnost na sociálních sítích

EFFAT má aktivní organizační stránku na Facebooku a Twitteru. Účelem těchto stránek je pouze informovat uživatele o novinkách EFFAT. Pokud nám pošlete osobní údaje prostřednictvím sociální sítě, vaše data budou zpracována pouze pro zodpovězení vašeho dotazu nebo pro odpověď na vaši žádost.

Upozorňujeme také na skutečnost, že při návštěvě naší stránky Facebook nebo Twitter jsou soubory cookie obvykle nastaveny dotyčnou sociální sítí ve vašem zařízení. Tyto soubory cookie zaznamenávají vaše chování a zájmy při prohlížení. Osobní údaje shromážděné těmito cookies jsou pak použity pro statistické analýzy a marketingové účely (konkrétně cílené reklamy, které mají odpovídat vašim zájmům).

EFFAT nemá přístup k osobním údajům shromažďovaným sociálními sítěmi ani nemá žádnou kontrolu ani vliv na to, jak jsou zpracovávány. Proto bychom vás chtěli informovat, že v případě jakýchkoli otázek týkajících se zpracování vašich údajů těmito sociálními sítěmi nebo uplatnění svých práv v souvislosti s vašimi údaji musíte tyto body adresovat příslušné sociální síti či sítím. Protože pouze sociální sítě mají přístup k osobním údajům shromážděným na stránce organizace EFFAT na své příslušné platformě a mají nad nimi kontrolu, mohou pouze nezbytná opatření přijmout.

Další informace o zpracování vašich osobních údajů v sociálních sítích naleznete v jejich prohlášeních o ochraně osobních údajů nebo přímo kontaktujte příslušnou sociální síť:

 • Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy
 • Twitter: https://www.twitter.com/en/privacy

10. Jak mohu být informován o změnách v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů?

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se postupem času může změnit. Zveme vás proto, abyste pravidelně konzultovali nejnovější online verzi tohoto prohlášení. Na této stránce naleznete datum posledních změn.

11. Jak nás kontaktovat ohledně tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů?

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo připomínky týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás:

 • Dopisem adresovaným EFFAT, Avenue Louise 130A, 1050 Brusel (pod nadpisem „Ochrana údajů“)
 • E-mailem na adresu effat@effat.org (s předmětem „Ochrana údajů“).

 

 

 

Cookies politika