EFFAT zaujímá pozici pro novou vizi pracovní mobility

Dne 1. června 2021 uspořádal EFFAT své druhé a velmi zúčastněné zasedání výkonného výboru roku. Během plodné celodenní diskuse s přidruženými společnostmi přijal výkonný výbor Poziční dokument EFFAT o pracovní mobilitě a migraci (EN).

Sektory EFFAT do značné míry závisí na práci mobilních a migrujících pracovníků, kteří tvoří významnou část těch, kteří sklízejí naše pole, balí a zpracovávají naše potraviny, a také těch, kteří čistí naše domy a umožňují provozování sektoru pohostinství.

Pozice EFFAT je základem evropské vize pracovní mobility a migrace založené na sociální spravedlnosti, rovnosti, solidaritě a respektu k lidské důstojnosti. Vzhledem k jejich zásadní roli ve společnosti se EFFAT zasazuje o úplné rovné zacházení a zavedení několika opatření, která by mohla zlepšit situaci sezónních a jiných mobilních a migrujících pracovníků v Evropě.

EFFAT požaduje nová závazná opatření EU, která mimo jiné, zajistit důstojné a dostupné podmínky bydlení pro všechny mobilní a migrující pracovníky; regulace úlohy subdodavatelských a zprostředkovatelských agentur; zavedení společných standardů pro účinné inspekce práce a mechanismy podávání stížností a lepší ustanovení o sociálním zabezpečení pro všechny mobilní a migrující pracovníky. EFFAT se rovněž zasazuje o novou inkluzivní vizi migrace a požaduje ochranná opatření pro neregistrované pracovníky, kteří často nejsou schopni hlásit jakékoli porušení svých práv, aniž by riskovali deportaci.

Během zasedání výkonného výboru měli přidružené společnosti EFFAT také příležitost vyměnit si s Cosminem Boiangiu, výkonným ředitelem Evropského úřadu práce, o nadcházející kampani ELA týkající se sezónních pracovníků.

Přeložené verze pozičního dokumentu o pracovní mobilitě a migraci dostupné v EU FR DE IT ES

 

Sledujte nás

Přečtěte si náš poslední newsletter

Kampaně


Události