Přijetí zprávy EP o ERZ: Dobrá zpráva pro miliony pracovníků v nadnárodních společnostech

Února 2, 2023 | Středem pozornosti

ETUF nyní vyzývají Evropskou komisi, aby jednala

Evropské odborové federace (ETUF), EFBWW, EFFAT, EPSU, ETF, industriAll a Uni Europa, které zastupují miliony pracovníků a každý den podporují více než 20,000 XNUMX členů evropských rad zaměstnanců, společně vítají, že Evropský parlament přijal vlastní iniciativu legislativní zpráva o revizi směrnice o evropské radě zaměstnanců.

Zpráva podporuje naši výzvu odborů k lepšímu dodržování a vymáhání a vysílá jasný signál Evropské komisi, že je třeba urychleně přijmout opatření ke zlepšení práv zástupců zaměstnanců v evropských radách zaměstnanců (ERZ).

Text se zabývá klíčovými nedostatky přepracované směrnice z roku 2009 (2009/38/ES), která sice přináší celkově pozitivní změny, ale obsahuje významné mezery, které nadnárodní společnosti často využívají k obcházení práv zaměstnanců na informace a projednání. Existuje dostatek důkazů na podporu tohoto hodnocení, jako jsou publikace od Evropská komisese Evropského parlamentuA Evropský odborový institut výstava.

Příliš často jsme byli svědky toho, že zapojení pracovníků je považováno za pouhou formalitu s příliš malým vlivem na rozhodování společnosti. Informace poskytované ERZ jsou často nedostatečné a konzultace zůstávají neúčinné, protože k nim dochází příliš pozdě, někdy až poté, co podnik již přijal rozhodnutí. Důvodem je nedostatečné dodržování a vymáhání stávajících práv. Spravedlivý výklad klíčových ustanovení směrnice se navíc i nadále ukazuje jako obtížný.

Zpráva Evropského parlamentu pod vedením poslance Radtkeho je krokem správným směrem, protože se snaží všechny tyto nedostatky řešit. Text obsahuje několik návrhů na zlepšení, včetně:

  • výzva k účinným a odrazujícím peněžním i nepeněžním sankcím
  • požadavek, aby členské státy povolily žádost o vydání předběžného příkazu k pozastavení rozhodnutí vedení, pokud nejsou dodržována práva na informace a konzultace;
  • jasnější definice nadnárodních záležitostí s přihlédnutím k potenciálnímu dopadu problému, úrovni řízení a zastoupení a rozhodnutí předpokládaná v jiném členském státě, než ve kterém budou účinky pociťovány;
  • potřeba zajistit účinný přístup ke spravedlnosti pro ERZ a zvláštní vyjednávací orgány;
  • minimálně dvě zasedání EPR ročně;
  • jasnější harmonogram jednání SNB;
  • právo ERZ a SNB na pomoc zástupců odborů. Členské státy mohou kromě zástupce odborů omezit financování pouze na jednoho odborníka.

Práva EPR na informace a konzultace jsou zásadní pro ochranu pracovníků, podporu demokracie na pracovišti a zajištění dlouhodobé udržitelnosti společností a veřejných služeb.

Proto jako ETUF naléhavě vyzýváme Evropskou komisi, aby vzala na vědomí naše dlouhodobé obavy a požadavky a urychleně se zabývala výzvami Evropského parlamentu ke zlepšení práv a výsad ERZ.

Členové EWC očekávají změnu. Není čas ztrácet čas.

EFBWW/FETBB – Evropská federace stavebních a dřevozpracujících
EFFAT - Evropská federace odborových svazů v oblasti potravin, zemědělství a cestovního ruchu
EPSU – Evropská federace odborů veřejných služeb
ETF - Evropská federace pracovníků v dopravě
IndustriAll Europe – Evropská federace pracovníků ve výrobě, těžbě a energetice
UNI EUROPA – Evropská unie pracovníků ve službách

  Společná reakce ETUF na směrnici o ERZ Hlasování v EP 

Sledujte nás

FacebookYoutubeInstagramlinkedin
Přečtěte si náš poslední newsletter

Kampaně


Workshopy

kongres 2019

%d blogeři, jako je tento: