Výkonný výbor EFFAT se sjednocuje, aby uzavřel The Gender Pay Gap

Dnes je Mezinárodní den žen. Při této zvláštní příležitosti se výkonný výbor EFFAT zavazuje bojovat za rychlé prosazení směrnice o transparentnosti odměňování a za progresivnější legislativu na národní úrovni.

Projekt gender rozdílů v odměňování v EU se za posledních osm let snížila pouze o 1 %, v současnosti činí 14.1 %. Ženy v EU vydělávají v průměru o téměř 15 % méně za hodinu než muži, a to i přes jejich vyšší vzdělání. To přispívá k chudobě pracujících žen a nižším důchodům.

Rozdíly v odměňování žen a mužů lze jen stěží odstranit, dokud budou ženy nadměrně zastoupeny v odvětvích s nízkými platy a nerovné rozdělení neplacené práce, jako je péče a domácí práce; pokud jsou volby povolání ovlivněny rodinnými povinnostmi a chybí transparentnost odměňování

Důkazy hlášené pobočkami EFFAT ukazují, že ženy v sektorech EFFAT dostávají často nejhůře placená místa, dostávají méně příležitostí k postupu ve své kariéře a na pracovišti čelí diskriminaci a sexismu.

Práce v domácnosti je například jedním z nejhůře placených a nejzranitelnějších pracovních míst na trhu práce, přičemž pracovníci v domácnosti postrádají základní práva, jako je pevná pracovní doba, a čelí podmínkám, které omezují vykořisťování. Důvodů této mezery je několik. Ženy většinou pracují na částečný úvazek kvůli rodinným povinnostem. Snadno se stane, že na vyšších pozicích je méně a méně placených žen, nízká úroveň kvalifikace, neformálnost, nedostatek kolektivního zastoupení, nedostatek vyjednávací síly a zranitelné sociální postavení.

Suzanne Drӓther, předsedkyně ženského výboru EFFAT, uvedla: „EFFAT je přesvědčen, že dohoda dosažená institucí EU o Směrnice o transparentnosti plateb je dobrým krokem vpřed směrem k větší rovnosti žen a mužů. Nová směrnice poskytne další nástroje k řešení diskriminace v odměňování a pomůže odstranit rozdíly v odměňování žen a mužů v EU“.

Podle hlavních ustanovení směrnice:

  • Zaměstnavatelé budou muset před pracovním pohovorem poskytnout informace o počáteční výši platu.
  • Zaměstnavatelé se nebudou moci ptát uchazečů na jejich předchozí historii odměňování.
  • Zaměstnanci budou mít právo požadovat od svého zaměstnavatele informace o svých individuálních mzdových úrovních ao průměrných mzdových úrovních, rozdělených podle pohlaví, pro kategorie pracovníků vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.
  • Právo na plnou náhradu, tj. plné vymáhání zpětné mzdy, prémií či naturálií, které měly být vyplaceny, pokud by k diskriminaci nedošlo, včetně úroků z prodlení.
  • Zaměstnavatelé se 100 a více zaměstnanci budou povinni zveřejňovat informace o rozdílech v odměňování žen a mužů v jejich společnosti.
  • Pokud mzdový výkaz odhalí rozdíl v odměňování žen a mužů ve výši alespoň 5 %, budou zaměstnavatelé povinni provést mzdový výměr ve spolupráci se zástupci zaměstnanců.
  • Pokud zaměstnavatel nesplnil své povinnosti týkající se transparentnosti, je to zaměstnavatel, nikoli pracovník, kdo musí prokázat, že k žádné platové diskriminaci nedošlo.

Členské státy budou muset zavést sankce, pokud nebude dodržována zásada stejné odměny, zatímco pracovníci budou mít právo na kompenzaci, pokud společnosti nebudou dodržovat povinnosti stejné odměny.

Členské státy pak budou mít tři roky na to, aby transponovaly požadavky na transparentnost odměňování do svých vnitrostátních právních předpisů.

V souladu s cíli EFFAT posílit rovnost žen a mužů získala EFFAT finanční prostředky na nový projekt EU na posílení rovnosti žen a mužů v odvětvích zemědělství, potravin a nápojů, cestovního ruchu a práce v domácnosti. EFFAT bude shromažďovat, vyměňovat a lépe chápat současnou situaci týkající se rozdílů v odměňování žen a mužů, rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a genderově podmíněného násilí v sektorech EFFAT s ohledem na rozvoj požadavků odborů, strategií a pokynů pro kolektivní vyjednávání.

EFFAT usiluje o rovnoprávnou, pluralitní společnost, jejímž klíčovým milníkem je princip rovnosti pohlaví. Klíčovou prioritou zůstává uzavření platů žen a mužů v EFFAT a všech sektorech spolu s podporou členů, aby se tak stalo skutečností.

Na Mezinárodní den žen se EFFAT také připojuje k iniciativě ETUC „Safe all the Way“, která požaduje, aby se všechny ženy dostaly bezpečně domů z práce. kampaň původně spuštěna pracovníky v pohostinství z Unite ve Spojeném království.

#IWD2023

Sledujte nás

FacebookYoutubeInstagramlinkedin
Přečtěte si náš poslední newsletter

Kampaně


Workshopy

kongres 2019

%d blogeři, jako je tento: