Společné prohlášení EFFAT-HOTREC o iniciativě Komise pro krátkodobý pronájem

Za rovné podmínky a spravedlivou soutěž v pohostinství a cestovním ruchu

12. října 2022 | EFFAT a HOTREC, evropští sociální partneři pro sektor hotelů, restaurací, barů a kaváren, vítají záměr Evropské komise představit zákonodárná iniciativa o krátkodobém pronájmu ubytování (STR) do konce roku 2022.

Od roku 2014 si HOTREC a EFFAT pravidelně vyměňují názory na dopad takzvané „sdílené“ nebo „platformové“ ekonomiky na evropské pohostinství během svých odvětvových setkání v rámci sociálního dialogu a podepisují společná prohlášení na toto téma v 2015 a 2019, což ukazuje, že sociální partneři v evropském sektoru hotelů a restaurací sdílejí mnohé obavy.

Krátkodobé pronájmy ubytování se totiž staly rychle rostoucím prvkem v turistickém sektoru a jsou i přes rostoucí profesionalitu stále do značné míry nekontrolované a neregulované. Tento nový fenomén ubytování přinesl řadu rizik a výzev, jako je nekalá konkurence, bezpečnostní rizika, nehlášené daně z příjmu a tlak na dostupné bydlení.

Na základě hodnocení dopadu STR na podnikání a zaměstnanost v sektoru pohostinství¹ se sociální partneři shodují, že konkrétní akce jsou k překonání těchto výzev a k zajištění rovných podmínek a spravedlivé hospodářské soutěže. Nadcházející iniciativa Komise by měla:

  • Zavést povinný systém registrace hostitele a povinné povinnosti sdílení údajů pro platformy STR, které budou úřadům poskytovat relevantní údaje.
  • Zavést opatření, která budou směřovat k dosažení srovnatelné úrovně ochrany zdraví, bezpečnosti a ochrany pro hosty a zaměstnance, jako jsou již dobře zavedené pro regulované ubytovací služby cestovního ruchu.
  • Zajistěte, aby základní pravidla platila pro všechny hostitele STR (profesionály a peer).
  • Po přijetí zaručit, že právní předpisy budou plně respektovány všemi poskytovateli pohostinských a turistických služeb prostřednictvím účinného vymáhání, podporovaného zdroji a zákonnou pravomocí, aby orgány veřejné správy vykonávaly svou práci správně, aby:
    • Zákazníci jsou chráněni,
    • Se zaměstnanci je zacházeno spravedlivě a mají nárok na svá práva a
    • Odpovědné podniky mají spravedlivé konkurenční prostředí / rovné podmínky.

Pevně ​​věříme, že začlenění těchto úkolů do připravovaného legislativního návrhu by zajistilo konkurenceschopnost pohostinských podniků, z nichž většinu tvoří mikropodniky, ochránilo pracovní místa tisíců zaměstnanců pracujících v tomto odvětví a podpořilo důvěru spotřebitelů.

Pro EFFAT: Kristjan Bragason, generální tajemník | Pro HOTREC: Marie Audren, generální ředitelka

-

¹Viz stanovisko HOTREC k celoevropské regulaci krátkodobých pronájmů: Odkaz na stanovisko HOTREC


EFFAT je Evropská federace odborů potravinářství, zemědělství a cestovního ruchu, zastupující rovněž domácí pracovníky. Jako Evropská odborová federace zastupující 120 národních odborových svazů z 35 evropských zemí hájí EFFAT zájmy více než 30 milionů pracovníků vůči evropským institucím, evropským sdružením zaměstnavatelů a nadnárodním společnostem. EFFAT je členem EOK a evropské regionální organizace IUF.
Kontakt pro tisk: Kerstin Howald – k.howald@effat.org

HOTREC je zastřešující asociace hotelů, restaurací, barů a kaváren a podobných zařízení v Evropě, která sdružuje 47 národních asociací ve 36 zemích a je hlasem evropské pohostinnosti. Posláním HOTREC je zastupovat a prosazovat své zájmy vůči EU a mezinárodním institucím, podporovat sdílení znalostí a osvědčených postupů mezi svými členy za účelem další podpory inovací a působit jako platforma odborných znalostí pro sektor pohostinství.
Kontakt pro tisk: Marta Machado – marta.machado@hotrec.eu

Společné prohlášení EFFAT-HOTREC o iniciativě Komise pro krátkodobý pronájem – 12. 10. 2022

Sledujte nás

Přečtěte si náš poslední newsletter

Kampaně


Události