Potenciál zrcadlových doložek pro odvětví řepného cukru v EU

Evropská asociace výrobců cukru (CEFS) a Evropská federace odborových svazů v odvětví potravinářství, zemědělství a cestovního ruchu (EFFAT) uznávají potenciál zrcadlových doložek při podpoře odvětví řepného cukru v EU a zajištění rovných podmínek na světovém trhu.

V posledním desetiletí se dostupnost cukru ze třetích zemí na trhu EU výrazně zvýšila v důsledku mnoha uzavřených dohod EU o volném obchodu. To má přímý dopad na cukrovarnický průmysl, který se stále vzpamatovává z konce výrobních kvót, který měl od roku 15 za následek uzavření 2017 továren a ztrátu tisíců pracovních míst.

Evropské odvětví řepného cukru nepřetržitě podporuje pracovní sílu v EU, zdravotní a ekologické normy pro potravinářské a zemědělské produkty a tvrdě pracovalo na tom, aby se udržitelnost stala jádrem výroby cukru v EU. Ambiciózní právní předpisy v EU však narušují hospodářskou soutěž, pokud otevřeme trh i třetím zemím poskytujícím cukr, který není v souladu se sociálními a environmentálními normami EU.

Obchodní dohody musí respektovat environmentální a sociální normy EU. EU a její členské státy musí být ve svých různých politikách soudržné a ambiciózní environmentální cíle Zelené dohody EU by měly být respektovány v různých obchodních dohodách.

CEFS a EFFAT požadují zrcadlové doložky jako obchodní nástroj s potenciálem zajistit rovné podmínky pro toto odvětví, zachovat vysokou úroveň sociálních, zdravotních a ekologických norem pro potravinářské výrobky spotřebovávané v EU a motivovat obchodní partnery ke zlepšení zaměstnanosti a výrobní standardy.

CEFS a EFFAT proto vyzývají, aby veškerý cukr ze třetích zemí vstupující na trh EU:
– dodržovat všechny příslušné mezinárodní úmluvy o práci, sociálních právech a životním prostředí;
– dodržovat právní předpisy EU a výrobní normy EU, zejména v oblasti chemických látek a přípravků na ochranu rostlin, hospodaření s živinami a vodního hospodářství;
– dodržovat firemní due diligence a firemní odpovědnost.

Přečtěte si celou pozici CEFS a EFFAT k zrcadlovým doložkám zde

Sledujte nás

Přečtěte si náš poslední newsletter

Kampaně


Události