Mezinárodní školicí středisko

Budujte sílu odborů a vytvořte spravedlivější Evropu na období 2021–2022

 

„Build Trade Union Power to Create a Fairer Europe 2021-2022“ je společný projekt organizovaný s ITC-ILO se zaměřením na posílení kompetencí národních zástupců odborů ve 3 tematických oblastech:

  1. rovnost pohlaví a rozmanitost,
  2. migrující a domácí pracovníci
  3. pracovníci v nestandardních formách zaměstnání (NFSE),doprovázeno nástrojů a soubor pokyny pro inkluzivnější odbory.

 

Projekt je rozdělen na dva roky. V roce 2021 se zaměří na 25 účastníků na každý face to face modul a až na 50 v e-learningových modulech. V roce 2022 je koncipován jako akčně zaměřený program pro účastníky zapojené do obnovy národní unie. Půjdou hlouběji do 3 témat zahrnutí tím, že navrhnou a provedou akční plány s konkrétními kroky pohlaví a rozmanitostmigrující a domácí pracovníci  a  pracovníci v NSFE jejich propojení s revitalizací odborových a komunikačních strategií. Aktivity se sblíží Konference o sdílení a šíření znalostí kde budou představeny nejúspěšnější postupy podporované an Kompendium inkluzivity EFFAT popisuje osvědčené postupy při začleňování zranitelných pracovníků do odborů v odvětvích zemědělství, potravinářství, cestovního ruchu a práce v domácnosti vytvořené projektem.

 

Očekávané výsledky v oblasti rovnosti žen a mužů a rozmanitosti 

- Posílit síť EFFAT pro rovnost žen a mužů a rozmanitost
-Nová silná politika v oblasti rovnosti žen a mužů, která zapojuje přidružené společnosti k provádění strategií a požadavků kolektivního vyjednávání týkající se stejné odměny, transparentnosti odměňování, rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a sexuálního obtěžování a násilí v práci na základě nástrojů EFFAT a standardů ILO
- Zvýšit povědomí mezi přidruženými společnostmi EFFAT o potřebě zatraktivnit odbory pro ženy a učinit z gender mainstreamingu intergral součástí jejich organizačních strategií

 

Očekávané výsledky u migrujících a domácích pracovníků

  • Nastavit odvětvovou strukturu domácích pracovníků
  • Zvýšené členství EFFAT v domácnosti, jak nových poboček, tak dalších členů.
  • Zvyšovat povědomí o pozitivních ekonomických, společenských a kulturních výhodách, které migranti přinášejí evropským společnostem.
  • Nástroje a materiál k oslovení migrantů, jejich organizaci a ochraně jejich práv při práci.

 

Očekávané výsledky spojené s pracovníky v NSFE

  • Vyšší úroveň ochrany pracovníků v nestandardních formách zaměstnání uplatněním obnovené charty EFFAT v národních kontextech
  • Nové nástroje a metody, jak oslovit, organizovat a přijímat pracovníky na nestandardní pracovní smlouvy, jako je pracovní poměr na dobu určitou, sezónní práce, práce na částečný úvazek, smlouvy na nulovou hodinu, dočasná agenturní práce, pracovní platformy a falešné vlastní zaměstnanost.
  • Vyšší dosah na pracovníky v NSFE díky implementaci národních akčních plánů navržených v průběhu projektu a zavedení nových typů akcí