O nás

EFFAT, který byl založen 11. prosince 2000, je „Evropskou federací odborových svazů v odvětví potravinářství, zemědělství a cestovního ruchu a přidruženými odvětvími“ (EFFAT / IUF-Evropa). Centrála EFFAT / IUF-Europe je v Bruselu. EFFAT / IUF-Europe je organizace nezávislých a demokratických odborových svazů zastupujících všechny pracovníky v odvětví potravinářství, zemědělství, cestovního ruchu a domácích pracovníků i v dalších souvisejících odvětvích, službách a činnostech v Evropě.

Jako zastřešující organizace 116 národních odborových svazů z 37 evropských zemí hájí EFFAT zájmy více než 25 milionů pracovníků vůči evropským institucím, evropským průmyslovým federacím a řízení podniků.

EFFAT je autonomní evropská odborová federace. Jako člen EOK podporuje EFFAT zájmy svých členů ve všech evropských mezioborových záležitostech společně a silně. Jako regionální organizace v rámci IUF EFFAT také hájí zájmy svých členů globálně.

V posledních letech EFFAT zřídil evropské rady zaměstnanců ve více než 100 nadnárodních skupinách a vede úspěšný evropský odvětvový sociální dialog - mimo jiné - v odvětví zemědělství, hotelnictví a restaurace, smluvního stravování, cukru, potravin a nápojů.