Směrnice o ERZ: Pozitivní vývoj, avšak omezené ambice týkající se franšízy a prosazování

Evropská komise dnes zveřejnila svůj návrh dlouho očekávaných změn směrnice o EPR. EFFAT je vítá, ale vyjadřuje zklamání nad omezenými ambicemi ohledně franšízy a prosazování.

Dnes navrhované změny jdou správným směrem, včetně mimo jiné změny směrem k: 

  • Vylepšená práva na informace a konzultace pro tisíce členů EWC. EFFAT vítá zejména zlepšení definice „konzultací“ s jasným odkazem na potřebu konzultovat a poskytovat motivovanou odpověď na stanoviska EPR před rozhodnutím společnosti.
  • Definice „nadnárodní záležitosti“. Společnosti příliš často omezují konzultace pouze na záležitosti, které se přímo dotýkají alespoň dvou zemí současně a relevantním způsobem. V dnešním návrhu Komise objasňuje, že rovněž záležitosti týkající se pracovníků v jedné zemi jsou předmětem konzultací, pokud se očekává, že jejich potenciální dopad ovlivní pracovníky v jiných zemích. EFFAT bude usilovat o to, aby taková definice zahrnovala také to, co je nastíněno v bodu odůvodnění 12, tedy že předpokládaná rozhodnutí přijatá v jedné zemi s očekávaným dopadem v jiné zemi jsou rovněž předmětem konzultace.
  • Respektování závazků vedení k úhradě nákladů na odborníky a přístupu ke spravedlnosti, jakož i potřeby zavést odrazující finanční sankce. Dobře však víme, že finanční sankce jsou často velmi slabým odrazujícím nástrojem, pokud jde o nadnárodní korporace. Pozměňující směrnice by měla objasnit, že kdykoli jsou porušena práva na informace a konzultace, rozhodnutí společnosti jsou pozastavena.
  • Povinnost implementovat doplňkové požadavky vždy, když se první zasedání SNB neuskuteční do šesti měsíců, a odkaz na dvě zasedání ročně v doplňkových požadavcích.

Navzdory všem výše uvedeným zlepšením EFFAT lituje vyloučení starých předsměrných dohod podle článku 13 z oblasti působnosti a vyjadřuje zklamání z nedostatku ambicí ohledně franšízy. Beze změn současného návrhu budou franšízové ​​giganty jako McDonald's a Starbucks i nadále vyloučeny směrnicí o EWC.

Společně s EOK a dalšími ETUF bude nyní EFFAT obhajovat potřebná zlepšení u Evropského parlamentu a Rady.

 

Sledujte nás

Přečtěte si náš poslední newsletter

Kampaně


kongres 2019