Spravedlivý přechod, který přináší pracujícím lidem: EFFAT stanoví svá doporučení pro opatření

Důkazy, že důsledky změny klimatu jsou vážné a potenciálně katastrofální, nejsou sporné. Jsme na nebezpečné cestě, která může vést k nevratným změnám v klimatických systémech Země.

Zvrácení tohoto trendu je životně důležité pro naši planetu, pro budoucí generace i pro ochranu pracovních míst a práv pracovníků. Zelená dohoda EU a strategie „Z farmy na vidličku“ jsou jasné: je zapotřebí odvážného závazku k ambicióznějším cílům v oblasti životního prostředí. Přesto nemůže existovat žádný zelený přechod k udržitelnějšímu zemědělství, zpracování potravin a pohostinství bez sociálních ohledů a zapojení odborů.

V tomto světle EFFAT dnes vydává své doporučení pro opatření k zajištění spravedlivého přechodu v zemědělství, zpracování potravin a cestovním ruchu, tři sektory, které mají největší dopad na změnu klimatu. Stejně tak samotná klimatická krize ovlivňuje jejich životaschopnost s relevantními dopady na pracovní místa a pracovní podmínky milionů pracovníků v Evropě a ve světě.

Abychom se vypořádali s klimatickým zhroucením, EFFAT si představuje spravedlivý přechod, který je přínosem pro pracující lidi, že zatímco ekologizace našeho sektoru řeší diskriminaci v práci, posiluje kolektivní vyjednávání a zlepšuje demokracii na pracovišti.

Aby byl ekologický přechod úspěšně proveden, musí se odklonit od našeho současného ekonomického režimul kde krátkodobé myšlení nutí společnosti mezi sebou tvrdě soutěžit o maximalizaci zisku a hodnoty pro akcionáře na planetě s omezenými zdroji.

Zásadní roli v tomto modelu by měla hrát politika a ne volný trh. Environmentální politiky by měly stanovit ambiciózní cíle a sociální cíle, aby bylo možné předvídat změny a podporovat vytváření kvalitních pracovních míst.

Aby bylo dosaženo sociálně spravedlivého přechodu v zemědělsko-potravinářském a pohostinském sektoru, doporučení EFFAT zahrnují následující akce:

  1. Mobilizujte se jako odbory proti změně klimatu a za spravedlivý přechod.
  2. Přizpůsobte environmentální a sociální zájmy k řešení systémových problémů ovlivňujících naše odvětví.
  3. Předvídat změny a vyžadovat sociální zohlednění v environmentálních politikách.
  4. Zajistit, aby adaptační strategie chránily pracovní místa a příjmy pracujících lidí.

Zejména uprostřed současné krize životních nákladů chce EFFAT, aby zelený přechod podpořil sociální přijetí a byl spíše příležitostí pro pracující lidi v našich odvětvích než další hrozbou. Příležitost vytvořit více a lepších pracovních míst se stabilním zaměstnáním, spravedlivým platem a pokročilými pracovními podmínkami. Příležitost pro pracovníky a odbory cítit se jako aktivní hráči procesu, na jehož konci budou platit zvýšené pracovní standardy.

Příležitost, která opravdu nikoho nenechá pozadu.

Doporučení pro opatření k zajištění spravedlivého přechodu v zemědělství, zpracování potravin a cestovním ruchu EN FR DE ES
Podpůrná studie: Just Transition: Přehodnocení odvětví agropotravinářství a cestovního ruchu s novou udržitelnou a sociálně inkluzivní vizí
. EN

Sledujte nás

Přečtěte si náš poslední newsletter

Kampaně


Události