EFFAT opakuje svou politiku nulové tolerance u příležitosti Mezinárodního dne za odstranění násilí na ženách

Genderově podmíněné násilí a obtěžování přetrvává jako strašná realita na mnoha pracovištích v celé Evropské unii a představuje příčinu i důsledek nerovnosti mezi muži a ženami. V reakci na tento naléhavý problém upřednostnila EFFAT v posledních letech boj proti genderově podmíněnému násilí a sexuálnímu obtěžování.

U příležitosti Mezinárodního dne za odstranění násilí na ženách EFFAT znovu potvrzuje svůj závazek bojovat proti genderově podmíněnému násilí a obtěžování ve svých odvětvích. V souladu s letošním tématem „Oranžový svět: Skoncujte s násilím na ženách hned“ EFFAT vyjadřuje solidaritu se ženami, obhajuje změnu a podniká konkrétní kroky k bezpečnějšímu a rovnostářskému pracovnímu prostředí.

Dnes EFFAT znovu zavádí doporučení „EFFAT Zero Tolerance“ pro boj proti sexuálnímu obtěžování a násilí na pracovišti, která se zaměřují na komplexní strategie boje proti genderově podmíněnému násilí a podporují bezpečná a inkluzivní pracoviště v sektorech EFFAT.

Tyto komplexní pokyny se zaměřují na osvětové kampaně, sběr dat, kolektivní vyjednávání preventivních opatření a vývoj robustních politik a protokolů. EFFAT vyzývá k legislativním zlepšením, školicím programům a pozornosti k jedinečným výzvám, kterým čelí pracovníci v domácnosti. Organizace si klade za cíl vytvořit bezpečná a inkluzivní pracoviště prostřednictvím evropské legislativy, pokynů a probíhajících projektů.

Kromě toho se EFFAT zaměřuje na prevenci sexuálního obtěžování v nadnárodních společnostech a uznává potřebu holistického přístupu k boji s tímto všudypřítomným problémem. Nedávný dohoda se Sodexo a IUF a Sodexo Group je prvořadé vytvořit rámec se specifickými opatřeními pro implementaci politik, které zmírňují dopady domácího násilí.

Mezinárodní úmluva o práci 190 (C190) zůstává klíčovým nástrojem v našem boji proti genderově podmíněnému násilí. Tato úmluva je mocným nástrojem našeho projektu, který usnadňuje posouzení její současné implementace a zároveň řídí formulaci doporučení na národní úrovni.

EFFAT je i nadále odhodlána účastnit se, organizovat kolektivní akce a pracovat na budoucnosti, kde bude násilí na ženách vymýceno a bude převládat rovnost.

 

 

Sledujte nás

Přečtěte si náš poslední newsletter

Kampaně


kongres 2019