Globální týden akcí pro hotelové hospodyně: Náročná změna

Hospodyně hrají klíčovou roli při zajišťování pohodlí a čistoty našich hotelů, přesto se často potýkají s problémy, které ohrožují jejich pracovní podmínky a jejich zdraví a bezpečnost. Zatímco slavíme další Globální týden akce pro hotelové hospodyně od 4. do 10. prosince 2023, EFFAT a IUF vrhají světlo na naléhavé problémy v tomto sektoru.

Outsourcing: Vliv pandemie na pracovní podmínky
Globální pandemie urychlila trend outsourcingu v sektoru pohostinství, což vede k řadě škodlivých důsledků pro hospodyně. Nejisté formy zaměstnání, jako jsou práce na částečný úvazek a více zaměstnavatelů, jsou stále běžnější. Tato praxe má za následek nejen neplacené hodiny dojíždění a mezery mezi směnami, ale také zvyšuje pracovní zátěž pro hospodyně. Nedostatek kariérních vyhlídek, zmrazení mezd a narušení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem dále zhoršují výzvy, kterým tito zásadní pracovníci čelí.

Zdraví a bezpečnost: Rovnováha mezi čistotou a blahobytem zaměstnanců
Muskuloskeletální poruchy: Fyzická náročnost péče o domácnost, charakterizovaná velkou zátěží a opakovanými pohyby, představuje vážné riziko pro zdraví a pohodu hospodářů. Muskuloskeletální poruchy, které jsou často důsledkem těchto namáhavých úkolů, je třeba vzít na vědomí a řešit je, aby se vytvořilo bezpečnější pracovní prostředí.

Přetížení práce: „Zelená volba“ nabízená zákazníkům, která jim umožňuje odhlásit se z každodenního úklidu pokojů, neúmyslně zvýšila pracovní zátěž pro hospodyně. Tlak na úklid většího počtu místností v omezeném časovém rámci ovlivňuje nejen kvalitu práce, ale přispívá také ke zvýšené úrovni stresu mezi zaměstnanci v domácnosti.

Sexuální obtěžování: Sexuální obtěžování v sektoru pohostinství je obrovské. Hotely a zařízení musí uplatňovat přísné zásady a poskytovat školení, aby byla zajištěna bezpečnost a důstojnost personálu.

Platová nespravedlnost: Prolomení řetězců genderových rozdílů
Hospodaření zůstává převážně ženskou pracovní silou a bohužel je to jedno z odvětví, kde je platová nerovnost nejvýraznější. Navzdory zásadní roli, kterou hrají v hotelovém provozu a spokojenosti hostů, se hospodyně často ocitají na špatně placených pozicích a potýkají se s nejnáročnější prací v hotelu. Řešení tohoto rozdílu v odměňování žen a mužů není jen otázkou spravedlnosti, ale také krokem k uznání hodnoty práce, kterou tyto obětavé ženy vykonávají.

Tento Globální týden akcí pro týden hotelových hospodyň je výzvou k vytvoření spravedlivějšího a odolnějšího sektoru pohostinství.

Sledujte nás

Přečtěte si náš poslední newsletter

Kampaně


Události