Sekretariát EFFAT aktuálně nehledá žádné pozice.


O EFFAT

EFFAT je evropská odborová federace a uznávaný evropský sociální partner pro zemědělství, potravinářský a nápojový průmysl, cestovní ruch a domácí práce. Podporujeme a prosazujeme společensky odpovědný rozvoj v těchto odvětvích jménem našich 120 členských organizací a přibližně 2.6 milionu členů odborů ve 37 evropských zemích. Naše práce se mimo jiné zaměřuje na udržitelné zaměstnání, pracovní podmínky, kolektivní vyjednávání a rovnost žen a mužů. Jsme důležitým hlasem našich členů vůči evropským institucím. Vedeme sociální dialog se zaměstnavateli v odvětvích EFFAT. Koordinujeme a poskytujeme odborné znalosti síti EFFAT TNC a evropským radám zaměstnanců.