Sekretariát EFFAT aktuálně hledá tyto pozice:

Politický tajemník EFFAT Tourism:
Evropská federace odborových svazů potravinářství, zemědělství a cestovního ruchu hledá zkušeného, ​​talentovaného, ​​proaktivního a oddaného jednotlivce, který by dohlížel na sektor cestovního ruchu, včetně hotelů, restaurací, smluvního stravování, rychlého občerstvení a rozvozu potravin.

Žadatel by měl být obeznámen s podmínkami a výzvami, kterým čelí pracující lidé v cestovním ruchu, a měl by mít znalosti o problematice nehlášené práce, zadávání veřejných zakázek, zdraví a bezpečnosti, budování kapacit a odborného vzdělávání a vzdělávání.

klikněte zde pro přístup k úplnému popisu a přihlášení
Uzávěrka přihlášek: 1. února 2023

 

Politický tajemník pro zemědělství EFFAT:

Evropská federace odborů potravinářství, zemědělství a cestovního ruchu hledá zkušeného, ​​talentovaného, ​​proaktivního a oddaného jednotlivce, který by dohlížel na zemědělský sektor EFFAT, včetně akvakultury, lesnictví a cukru.

Žadatel by měl být obeznámen s podmínkami a výzvami, kterým čelí pracující lidé v zemědělství, a měl by mít znalosti o otázkách mobility pracovní síly a migrace, zdravotních a bezpečnostních standardech, rozvoji venkova, odborné přípravě a vzdělávání. 

klikněte zde pro přístup k úplnému popisu a přihlášení
Uzávěrka přihlášek: 1. února 2023


O EFFAT

EFFAT je evropská odborová federace a uznávaný evropský sociální partner pro zemědělství, potravinářský a nápojový průmysl, cestovní ruch a domácí práce. Podporujeme a prosazujeme společensky odpovědný rozvoj v těchto odvětvích jménem našich 120 členských organizací a přibližně 2.6 milionu členů odborů ve 37 evropských zemích. Naše práce se mimo jiné zaměřuje na udržitelné zaměstnání, pracovní podmínky, kolektivní vyjednávání a rovnost žen a mužů. Jsme důležitým hlasem našich členů vůči evropským institucím. Vedeme sociální dialog se zaměstnavateli v odvětvích EFFAT. Koordinujeme a poskytujeme odborné znalosti síti EFFAT TNC a evropským radám zaměstnanců.