Nulová tolerance k sexuálnímu obtěžování a násilí na pracovišti - a jděte!

O iniciativě a zprávě

Sexuální obtěžování a násilí jsou přetrvávajícími problémy ve světě práce.

Za finanční podpory Evropské komise provedl EFFAT projekt „Boj proti sexuálnímu obtěžování a násilí na pracovišti v odvětví zemědělství, potravin, cestovního ruchu a domácích prací“. Projekt pomohl rozšířit znalosti o rozsahu sexuálního obtěžování a násilí na pracovišti v sektorech EFFAT a shromažďovat informace o politikách a aktivitách národních členských organizací v boji proti sexuálnímu obtěžování a násilí.

Zjištění projektu a odkazy na osvědčené postupy v závěrečné zprávě a také "Doporučení EFFAT na ochranu pracovníků před sexuálním obtěžováním a násilím”By mělo odborům sloužit jako inspirace a návod k hlubšímu porozumění problémům a způsobům jejich řešení.

Kromě toho budou výsledky projektu převzaty do výborů pro sektorový sociální dialog (SSDC) se sdruženími zaměstnavatelů a Evropskými radami zaměstnanců (EWC) nadnárodních společností v odvětvích EFFAT.

Nulová tolerance!