Μια κοινωνικά βιώσιμη κοινή αλιευτική πολιτική (ΚΑλΠ): Συμμετοχή των οργανώσεων των εργαζομένων στους τομείς της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF) είναι μια πανευρωπαϊκή συνδικαλιστική οργάνωση που εκπροσωπεί περισσότερους από 3.5 εκατομμύρια εργαζόμενους στις μεταφορές από περισσότερες από 230 ενώσεις μεταφορών στην Ευρώπη, στους ακόλουθους τομείς: σιδηροδρομικές, οδικές μεταφορές και logistics, θαλάσσιες μεταφορές, εσωτερικές πλωτές οδούς , πολιτική αεροπορία, λιμάνια και αποβάθρες, τουρισμός και αλιεία.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Τροφίμων, Γεωργίας και Τουρισμού, EFFAT, είναι μια ενιαία ομπρέλα οργάνωση που εξυπηρετεί συνδικάτα σε όλη την αλυσίδα επεξεργασίας τροφίμων στην Ευρώπη, "από το χωράφι στο τραπέζι". Οι 120 εθνικές οργανώσεις μέλη της EFFAT συγκεντρώνουν πάνω από 2.6 εκατομμύρια συνδικαλιστικές οργανώσεις και εκπροσωπούν εργαζομένους σε όλους τους κλάδους της γεωργίας, στη μεταποίηση τροφίμων και τις συναφείς βιομηχανίες, στον ξενοδοχειακό, εστιατόριο, catering και τουριστικό τομέα.

Ένα από τα βασικά ζητήματα για τις οργανώσεις-μέλη τόσο του ΕΙΕΕ όσο και του EFFAT στον τομέα των ψαριών, μέσω του φακού τόσο των προκλήσεων όσο και των ευκαιριών, είναι η Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ), η πιο πρόσφατη επικαιροποίηση της οποίας τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014. και η υδατοκαλλιέργεια παραμένει σημαντικές πηγές τροφίμων, διατροφής, εισοδήματος και μέσων διαβίωσης για εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, η Κοινή Αλιευτική Πολιτική της ΕΕ έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια στην Ευρώπη είναι βιώσιμες από περιβαλλοντικής, οικονομικής και κοινωνικής άποψης και ότι αποτελούν πηγή υγιεινής διατροφής για τους πολίτες της ΕΕ. Στόχος του είναι να προωθήσει μια δυναμική βιομηχανία αλιείας και να εξασφαλίσει ένα δίκαιο βιοτικό επίπεδο για τις αλιευτικές κοινότητες.
Επιπλέον, πρόσφατες εκθέσεις υπογραμμίζουν ότι ο αλιευτικός κλάδος - η αλιεία στη θάλασσα και στην ενδοχώρα, η υδατοκαλλιέργεια και η μεταποίηση αλιευτικών προϊόντων - έχουν τεράστιες δυνατότητες να συμβάλουν σημαντικά στην επισιτιστική ασφάλεια και την επαρκή διατροφή για έναν παγκόσμιο πληθυσμό που αναμένεται να φθάσει τα 9.7 δισεκατομμύρια μέχρι το 20501.

Κοινωνικά βιώσιμη προδιαγραφή CFP_Tender

%d bloggers, όπως αυτό: