Πρόσκληση για έναν υπεργολάβο για την παροχή τεχνογνωσίας στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου FoodDrinkEurope και EFFAT κοινωνικού διαλόγου. 

Αυτή είναι μια πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση μελετών εμπειρογνωμόνων υπεργολαβίας στο πλαίσιο του έργου FoodDrinkEurope και EFFAT SOCPL-2021-SOC-01 Food and Drink Social Dialogue.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι.

Βρείτε την πλήρη πρόσκληση υποβολής προσφορών εδώ