Πρόσκληση υποβολής προσφορών: «Καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και της βίας στην εργασία στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων, του τουρισμού και της οικιακής εργασίας» - VS / 2019/0035

Η EFFAT αναζητά εξωτερικούς εμπειρογνώμονες για το έργο της: «Καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και της βίας στην εργασία στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων, του τουρισμού και της οικιακής εργασίας» - VS / 2019/0035

Πλήρης περιγραφή του σχεδίου, των στόχων, των προϋποθέσεων, της απαιτούμενης εμπειρογνωμοσύνης και των δεξιοτήτων, καθώς και του χρονοδιαγράμματος μπορεί να βρεθεί στην συνημμένη προσφορά.

Η προθεσμία υποβολής προσφορές είναι στις 8 Μαρτίου 2019

Προκήρυξη διαγωνισμού VS-2019-0035 Καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και της βίας κατά την εργασία

Ακολουθήστε μας

Διαβάστε το τελευταίο μας ενημερωτικό δελτίο

Καμπάνιες


Συνέδριο 2019