Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο EFFAT «Ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου στον αγροδιατροφικό τομέα» – «StrongerSDAgriFood

Όσον αφορά το έργο της «Ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου στον αγροδιατροφικό τομέα», η EFFAT αναζητά έναν εξωτερικό εμπειρογνώμονα για να βοηθήσει τη Γραμματεία EFFAT στη διεξαγωγή έρευνας μεταξύ των κοινωνικών εταίρων για να αποκτήσει γνώσεις για τα ακόλουθα ζητήματα: κοινωνικοί εταίροι στην...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ > Οικοδόμηση συνδικαλιστικών ικανοτήτων στον τομέα της φιλοξενίας-τουρισμού για να καταστεί δυνατός ένας ισχυρότερος κλαδικός κοινωνικός διάλογος «Ισχυρότερη Φιλοξενία»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ > Οικοδόμηση συνδικαλιστικών ικανοτήτων στον τομέα της φιλοξενίας-τουρισμού για να καταστεί δυνατός ένας ισχυρότερος κλαδικός κοινωνικός διάλογος «Ισχυρότερη Φιλοξενία»

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι το έργο με τίτλο «Δημιουργία συνδικαλιστικών ικανοτήτων στον τουρισμό-ξενοδοχεία για να επιτρέψει έναν ισχυρότερο κλαδικό κοινωνικό διάλογο» («Stronger Hospitality») έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός οράματος...

Πρόσκληση υποβολής προσφορών: «Ενίσχυση της ισότητας των φύλων στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και ποτών, του τουρισμού και της οικιακής εργασίας σε όλη την Ευρώπη»

Αυτή είναι μια πρόσκληση για έναν υπεργολάβο για την παροχή εμπειρογνωμοσύνης στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου EFFAT Gender Equality «Ενίσχυση της Ισότητας των Φύλων στους τομείς της Γεωργίας, των Τροφίμων και των Ποτών, του Τουρισμού και της Οικιακής Εργασίας σε όλη την Ευρώπη» Η πρόσκληση για...

Πρόσκληση υποβολής προσφορών: Έργο EFFAT «Ενίσχυση της δημοκρατίας στην εργασία και διαχείριση του αντίκτυπου της χρηματιστικοποίησης στους τομείς EFFAT»

Η EFFAT αναζητά εμπειρογνώμονα στο πλαίσιο του έργου SOCPL-2021-INFO-REPR - 101048043: "Ενίσχυση της δημοκρατίας στην εργασία και διαχείριση του αντίκτυπου της χρηματοοικονομικής ανάπτυξης στους τομείς EFFAT" Η πρόσκληση υποβολής προσφορών είναι διαθέσιμη εδώ Η προθεσμία για την υποβολή του ...

Πρόσκληση για έναν υπεργολάβο για την παροχή τεχνογνωσίας στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου FoodDrinkEurope και EFFAT κοινωνικού διαλόγου. 

Αυτή είναι μια πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση μελετών εμπειρογνωμόνων υπεργολαβίας στο πλαίσιο του έργου FoodDrinkEurope και EFFAT SOCPL-2021-SOC-01 Food and Drink Social Dialogue. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι. Παρακαλώ βρείτε το...

Πρόσκληση υποβολής προσφορών: "Πλήρης αξιοποίηση του κοινωνικού κεκτημένου της ΕΕ για την καλύτερη διαμόρφωση του αντίκτυπου των τεχνολογικών εξελίξεων στην ευρωπαϊκή βιομηχανία τροφίμων και ποτών"

Συμφωνία επιχορήγησης - VS / 2019/0062 Η EFFAT αναζητά εμπειρογνώμονα στο πλαίσιο του έργου: Πλήρης αξιοποίηση του κοινωνικού κεκτημένου της ΕΕ για την καλύτερη διαμόρφωση του αντικτύπου των τεχνολογικών εξελίξεων στην ευρωπαϊκή βιομηχανία τροφίμων και ποτών. Το έργο έχει δύο κύρια ...

Εφαρμογή EFFAT CEFS VP / 2019/001/0006: Μεταποιητική ευρωπαϊκή βιομηχανία ζάχαρης. Νέες και καλύτερες θέσεις εργασίας σε μια ανταγωνιστική, καινοτόμο και βιώσιμη βιομηχανία.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η EFFAT και η CEFS, οι κοινωνικοί εταίροι σε επίπεδο ΕΕ στον κλάδο της ζάχαρης, δημοσιεύουν πρόσκληση για εμπειρογνωμοσύνη. Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο. Όλες οι προσφορές πρέπει να αποσταλούν με συστημένη επιστολή και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ακόλουθη διεύθυνση: Kristjan Bragason Avenue Louise EFFAT ...

Ευρωπαϊκό έργο EFFAT: «Αξιοποίηση του κοινωνικού κεκτημένου της ΕΕ για καλύτερη διαμόρφωση των επιπτώσεων των τεχνολογικών εξελίξεων στην ευρωπαϊκή βιομηχανία τροφίμων και ποτών» - VS / 2019/0062

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Τροφίμων, Γεωργίας και Τουρισμού, EFFAT, είναι μια ενιαία ομπρέλα οργάνωση που εξυπηρετεί συνδικάτα σε όλη την αλυσίδα επεξεργασίας τροφίμων στην Ευρώπη, "από το χωράφι στο τραπέζι". Οι 120 εθνικοί οργανισμοί-μέλη μας συγκεντρώνουν πάνω από 2.6 ...

Πρόσκληση υποβολής προσφορών: «Καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και της βίας στην εργασία στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων, του τουρισμού και της οικιακής εργασίας» - VS / 2019/0035

Το EFFAT αναζητά εξωτερικούς εμπειρογνώμονες για το έργο του: «Καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και της βίας στην εργασία στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων, του τουρισμού και της οικιακής εργασίας» - VS / 2019/0035 Πλήρης περιγραφή του έργου, στόχοι, προϋποθέσεις, απαιτούμενη εμπειρογνωμοσύνη και ...

Ενημέρωση του «Οδηγού για την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στο Catering Contract»

Η FoodServiceEurope και η EFFAT, οι κοινωνικοί εταίροι για τον κλάδο της διανομής συμβάσεων, έλαβαν από κοινού χρηματοδότηση από την ΕΕ προκειμένου να ενημερώσουν τον «Οδηγό για την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά στον κλάδο τροφοδοσίας» τον Ιανουάριο του 2006 (εφεξής ο «Οδηγός»)